Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy na stronie internetowej Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz Zespół specjalizuje się w badaniach funkcjonalnych materiałów molekularnych, w szczególności funkcjonalnych magnesów molekularnych, takich jak magnesy chiralne, fotomagnesy, magnesy fotoluminescencyjne, czy nanomagnesy kwantowe. Podstawą naszej pracy jest projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów opartych na wielordzeniowych polimerach koordynacyjnych z nośnikami spinów, co otwiera możliwe zastosowania w elektronice spinowej. Magnetyczne materiały molekularne wykazują czułość i selektywność nieosiągalną dla konwencjonalnych materiałów magnetycznych, a materiały multifunkcjonalne, łącząc magnetyzm z szeregiem właściwości fizykochemicznych, otwierają drogę do alternatywnych metod zapisu i adresowania informacji. Takie materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie nie tylko jako pamięci wielokrotnego zapisu, ale także jako układy zapisu informacji reagujące na temperaturę, ciśnienie, lub jako nanosensory. Są to zatem badania podstawowe, jednak z wyraźnym horyzontem aplikacyjnym. Nasz Zespół prowadzi badania na światowym poziomie, prezentując wyniki w renomowanych czasopismach z dziedziny chemii. Współpracujemy z licznymi uznanymi grupami badawczymi z Polski oraz całego świata (Japonia, USA, Francja, Belgia). Szczegóły prowadzonych przez nas badań można znaleźć w zakładce Badania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy naukowej.

Okładka publikacji "A concerted evolution of supramolecular interactions in a {cation; metal complex; pi-acid; solvent} anion-pi system ", Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 1851. Okładka publikacji "Bulky ligands shape the separation between the large spin carriers to condition field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2020, 49, 300. Okładka publikacji "Photoluminescent Lanthanide(III) Single-Molecule Magnets in Three-Dimensional Polycyanidocuprate(I)-Based Frameworks", Chem. Eur. J. 2019, 25, 11820-11825. Okładka publikacji "A two-fold 3D interpenetrating cyanido-bridged network based on the octa-coordinated [Mo(CN)8]4- building block", CrystEngComm, 2019, 21, 5067-5075. Okładka publikacji "Multi-colour uranyl emission efficiently tuned by hexacyanidometallates within hybrid coordination frameworks", Chem. Commun. 2019, 55, 3057-3060. Okładka publikacji "Molecular Deformation, Charge Flow, and Spongelike Behavior in Anion–pi {[M(CN)4]2−;[HAT(CN)6]} (M=Ni, Pd, Pt) Supramolecular Stacks", Chem. Eur. J. 2018, 24, 16302-16314. Okładka publikacji "Incorporation of hexacyanidoferrate(iii) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1−xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties", CrystEngComm, 2018, 5695-5706. Okładka publikacji "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters", Chem. Eur J., 2018, 24, 15533-15542. Okładka publikacji "TbCo and Tb0.5Dy0.5Co layered cyanido-bridged frameworks for construction of colorimetric and ratiometric luminescent thermometers", Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 8372-8384. Okładka publikacji "Hybrid organic–inorganic connectivity of NdIII(pyrazine-N,N′-dioxide)[CoIII(CN)6]3− coordination chains for creating near-infrared emissive Nd(III) showing field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2018, 47, 7870-7874. Okładka publikacji "Achieving white light emission and increased magnetic anisotropy by transition metal substitution in functional materials based on dinuclear DyIII(4-pyridone)[MIII(CN)6]3- (M = Co, Rh) molecules", J. Mater. Chem. C 2018, 6, 473-481 Okładka publikacji "Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2017, 46, 13668-13672 Okładka publikacji "Modulation of FeII spin crossover effect in the pentadecanuclear {Fe9[M(CN)8]6} (M = Re, W) clusters by facial coordination of tridentate polyamine ligand”, Dalton Trans. 2017, 46, 8027-8036 Okładka publikacji "Anion–pi recognition between [M(CN)6]3- complexes and HAT(CN)6: structural matching and electronic charge density modification", Dalton Trans., 2017, 46, 3482-3491 Okładka publikacji "White Light Emissive DyIII Single-Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3- Linkers", Chem-Eur.J. , 2016, 7371-7375 Okładka publikacji "High thermal durability of a layered Cs4CoII[WV(CN)8]Cl3 framework: crystallographic and 133Cs NMR spectroscopic studies", CrystEngComm, 2016, 18, 9236-9242. Okładka publikacji "Alternative synthetic route to potassium octacyanoniobate(IV) and its molybdenum congener", Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 4872-4877. Okładka publikacji "Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier", Chem. Commun. , 2016, 52, 4772-4775 Okładka publikacji "The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {CoII9[WV(CN)8]6} Single-Molecule Magnets", CrystEngComm, 2016, 18, 1495-1504 Okładka publikacji  "New Thiadiazole Dioxide Bridging Ligand with a Stable Radical Form for the Construction of Magnetic Coordination Chains", Crystal Growth and Design, 2014, 14, 4878-4881 Okładka publikacji "Squaring the cube: a family of octametallic lanthanide complexes including Dy8 single-molecule magnet", Dalton Trans., 2013, 42, 14693-14701. Okładka publikacji "Magnetic anisotropy of CoII-WV ferromagnet: single crystal and ab initio study", CrystEngComm, 2013, 15, 2378-2385 Okładka publikacji "Evidence for magnetic anisotropy of [NbIV(CN)8]4- in pillared-layered Mn2Nb framework showing spin-flop transition", Chem.Commun., 2012, 48, 8323-8325. Okładka publikacji "Double Switching of a Magnetic Coordination Framework through Intraskeletal Molecular Rearrangement" Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3973-3977 Okładka publikacji "A Decade of Octacyanides in Polynuclear Molecular Materials", Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 305-326. Okładka publikacji " Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged CuII2+x{CuII4[WV(CN)8]4-2x[WIV(CN)8]2x}·yH2O networks" J. Mater. Chem., 2007, 17, 3308.