Witamy na stronie internetowej Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz Zespół specjalizuje się w badaniach funkcjonalnych materiałów molekularnych, w szczególności funkcjonalnych magnesów molekularnych, takich jak magnesy chiralne, fotomagnesy, magnesy fotoluminescencyjne, czy nanomagnesy kwantowe. Podstawą naszej pracy jest projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów opartych na wielordzeniowych polimerach koordynacyjnych z nośnikami spinów, co otwiera możliwe zastosowania w elektronice spinowej. Magnetyczne materiały molekularne wykazują czułość i selektywność nieosiągalną dla konwencjonalnych materiałów magnetycznych, a materiały multifunkcjonalne, łącząc magnetyzm z szeregiem właściwości fizykochemicznych, otwierają drogę do alternatywnych metod zapisu i adresowania informacji. Takie materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie nie tylko jako pamięci wielokrotnego zapisu, ale także jako układy zapisu informacji reagujące na temperaturę, ciśnienie, lub jako nanosensory. Są to zatem badania podstawowe, jednak z wyraźnym horyzontem aplikacyjnym. Nasz Zespół prowadzi badania na światowym poziomie, prezentując wyniki w renomowanych czasopismach z dziedziny chemii. Współpracujemy z licznymi uznanymi grupami badawczymi z Polski oraz całego świata (Japonia, USA, Francja, Belgia). Szczegóły prowadzonych przez nas badań można znaleźć w zakładce Badania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy naukowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych stażem badawczym w naszym Zespole powinny być nadsyłane z dużym wyprzedzeniem. List motywacyjny wraz z CV proszę wysłać do prof. dr hab. Barbary Siekluckiej, co pozwoli na kontakt przy najbliższej okazji.

Okładka publikacji Okładka publikacji "Achieving white light emission and increased magnetic anisotropy by transition metal substitution in functional materials based on dinuclear DyIII(4-pyridone)[MIII(CN)6]3- (M = Co, Rh) molecules", J. Mater. Chem. C 2018, 6, 473-481Okładka publikacji "Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2017, 46, 13668-13672Okładka publikacji "Modulation of FeII spin crossover effect in the pentadecanuclear {Fe9[M(CN)8]6} (M = Re, W) clusters by facial coordination of tridentate polyamine ligand”, Dalton Trans. 2017, 46, 8027-8036okładka publikacji "Anion–? recognition between [M(CN)6]3- complexes and HAT(CN)6: structural matching and electronic charge density modification", Dalton Trans., 2017, 46, 3482-3491okładka publikacji "White Light Emissive DyIII Single-Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3- Linkers", Chem-Eur.J. , 2016, 7371-7375okładka publikacji "High thermal durability of a layered Cs4CoII[WV(CN)8]Cl3 framework: crystallographic and 133Cs NMR spectroscopic studies", CrystEngComm, 2016, 18, 9236-9242.okladka publikacji "Alternative synthetic route to potassium octacyanoniobate(IV) and its molybdenum congener"okladka publikacji "Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier", Chem. Commun. , 2016, 52, 4772-4775 okladka publikacji "The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {CoII9[WV(CN)8]6} Single-Molecule Magnets", CrystEngComm, 2016, 18, 1495-1504okładka publikacji  "New Thiadiazole Dioxide Bridging Ligand with a Stable Radical Form for the Construction of Magnetic Coordination Chains", Crystal Growth and Design, 2014, 14, 4878-4881okladka publikacji "Squaring the cube: a family of octametallic lanthanide complexes including Dy8 single-molecule magnet", Dalton Trans., 2013, 42, 14693-14701. okładka publikacji "Magnetic anisotropy of CoII-WV ferromagnet: single crystal and ab initio study", CrystEngComm, 2013, 15, 2378-2385 pokładka publikacji "Evidence for magnetic anisotropy of [NbIV(CN)8]4- in pillared-layered Mn2Nb framework showing spin-flop transition", Chem.Commun., 2012, 48, 8323-8325. okladka publikacji "Double Switching of a Magnetic Coordination Framework through Intraskeletal Molecular Rearrangement" Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3973-3977okładka publikacji "A Decade of Octacyanides in Polynuclear Molecular Materials", Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 305-326.okładka publikacji " Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged CuII2+x{CuII4[WV(CN)8]4-2x[WIV(CN)8]2x}·yH2O networks" J. Mater. Chem., 2007, 17, 3308.

 

Aktualności Aktualności

19.11.2018

Ogłoszono wyniki konkursu OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Szymona Chorążego zatytułowany Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f został zakwalifikowany do finansowania w panelu ST5 (Synteza i materiały) i będzie realizowany w naszym Zespole przez najbliższe trzy lata. Więcej informacji na stronie NCN.

Grafika OPUS 15


 

04.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VII Edycji programu do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy członka naszego zespołu, Macieja Wyczesanego, zatytułowany Fotoluminescencyjne magnesy molekularne oparte na kompleksach lantanowców i tetracyjanometalanach. Projekt będzie realizowany w naszym zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa.

logo diamentowy grant


 

18.05.2018

Ogłoszono wyniki konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy prof. dr. hab. Barbary Siekluckiej zatytułowany Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w naszym Zespole przez najbliższe trzy lata. Wniosek został najwyżej oceniony spośród wszystkich zgłoszonych w panelu ST5 (Synteza i materiały). Więcej informacji na stronie NCN


 

14.11.2017

W dniach 8-10 listopada 2017r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji o funkcjonalnych materiałach molekularnych, 3rd International Conference on Functional Molecular Materials (FUNMAT2017). Głównym organizatorem konferencji były Nasz Zespół. W konferencji uczestniczyło 95 osób z kraju i zagranicy. Na konferencji prezentowane były najnowsze wyniki badawcze z dziedziny materiałów funkcjonalnych opartych na cząsteczkach. Serdecznie zapraszamy do galerii prezentującej najważniejsze momenty konferencji. Więcej szczegółów na stronie konferencji

Zdjęcie grupowe

 


28.06.2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VI Edycji programu do finansowania zostały zakwalifikowane projekty badawcze trzech członków naszego zespołu: Gabrieli Handzlik (Funkcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych), Michała Magotta (Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików) oraz Michała Heczko (Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi). Projekty będą realizowane w naszym zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa


26.05.2017

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Dawida Pinkowicza zatytułowany Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie NCN


30.03.2017

Studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik, Michał Heczko i Michał Magott zostali nagrodzeni Stypendium Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Stypendium jest przyznawane wybitnym studentom z całej Polski przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy. Listę laureatów można znaleźć na stronie ministerstwa.


16.12.2016

Międzynarodowe wydawnictwo Wiley VCH wydało książkę: "Molecular Magnetic Materials: Concepts and Applications" pod redakcją prof. dr hab. Barbary Siekluckiej i dra Dawida Pinkowicza (Zakład Chemii Nieorganicznej, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych). Książka jest rezultatem współpracy wielu uznanych naukowców w dziedzinie magnetyzmu molekularnego z całego świata.


08.12.2016

Student Naszego Zespołu, Michał Magott zdobył I Nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii przyznawany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont dla autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w 2016 roku. Praca licencjacka Michała zatytułowana była "Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach". W finale konkursu znaleźli się również inni studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik i Michał Heczko. Więcej informacji na stronie konkursu

Michał Magott - złoty medailsta Medalu Chemii


14.11.2016

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA 11 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Szymona Chorążego zatytułowany Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe dwa lata. Więcej informacji na stronie NCN


01.10.2016

Prof. dr hab. Barbara Sieklucka została uhonorowana Nagrodą Rektora UJ "Laur Jagielloński" podczas uroczystej inauguracji 653. roku akademickiego na Uniwersytecie. Więcej informacji w komunikacie na stronie UJ 

fot. Anna Wojnar

Najnowsze publikacje

  • Takuro Ohno, Koji Nakabayashi, Kenta Imoto, Masaya Komine, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi "Chiral cyanido-bridged Mn-Nb magnets including halogeno-bonds", CrystEngComm, 2018, DOI: 10.1039/C8CE01353E. Link
  • Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka "The photomagnetic effect in 2 D cyanido-bridged coordination polymer [Cu(aepa)]10[Mo(CN)8]5·30H2O", New J. Chem., 2018, DOI: 10.1039/C8NJ02952K. Link
  • Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Incorporation of hexacyanidoferrate(III) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1-xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties", CrystEngComm, 2018, DOI: 10.1039/C8CE01020J Link