Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wielofunkcjonalne Przewodniki Jonowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wielofunkcjonalne Molekularne Przewodniki Jonowe

Tematyka badań

Każdego roku zużycie energii na świecie rośnie, co stanowi poważne wyzwanie cywilizacyjne. Stąd kluczowe jest poszukiwanie nowych, wydajnych i czystych źródeł energii oraz metod jej magazynowania. Potencjalnymi rozwiązaniami są odpowiednio ogniwa paliwowe (np. wodorowe) i baterie. W obydwu przypadkach przydatne stają się stałe przewodniki jonowe, które mogą zostać wykorzystane jako elektrolity stałe w bateriach lub membrany jonowymienne w ogniwach paliwowych. To stanowi główną motywację naszych badań nad nowymi przewodnikami jonowymi.

W naszych badaniach skupiamy się na implementacji przewodnictwa jonowego do molekularnych układów koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi, które wykazują szeregi innych funkcjonalności, takich jak porządek magnetyczny, właściwości Single Molecule Magnet, luminescencję, wrażliwość na bodźce chemiczne i fizyczne, i wiele innych. Celem takiego połączenia funkcjonalności jest otrzymanie materiałów, które będą mogły zostać zastosowane nie tylko jako elektrolity stałe czy membrany jonowymienne, ale również jako przełączniki molekularne i sensory w elektronice.

Zaletą materiałów molekularnych, takich jak układy koordynacyjne z mostkami cyjankowymi, jest możliwość projektowania ich funkcjonalności na poziomie molekularnym przez odpowiedni dobór składników budulcowych. Istotnym składnikiem materiałów przewodzących są nośniki ładunków, którymi w przypadku przewodników jonowych są ruchliwe jony, zazwyczaj kationy. Ze względu na rodzaj kationów przewodniki można podzielić na protonowe (nośnikiem ładunku są kationy H+) lub nie-protonowe (Li+, Na+, K+ itp.). W naszych badaniach rozwijamy strategie syntetyczne, które pozwalają na wprowadzenie nośników ładunku do układów koordynacyjnych z mostkami CN przy jednoczesnym projektowaniu struktur tych materiałów, które ma na celu zapewnienie odpowiednich ścieżek transportu ładunku. Przewodnictwo jonowe w otrzymanych materiałach jest badane metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS).

Reprezentatywne publikacje

  1. M. Reczyński, B. Nowicka, C. Näther, M. Kozieł, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Dehydration-Triggered Charge Transfer and High Proton Conductivity in (H3O)[NiIII(cyclam)][MII(CN)6] (M = Ru, Os) Cyanide-Bridged Chains". Inorg. Chem., 201857, 13415-13422.
  2. M. Reczyński, M. Heczko, M. Kozieł, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, B. Nowicka, "Proton-Conducting Humidity-Sensitive NiII-NbIV Magnetic Coordination Network", Inorg. Chem., 2019, 58, 15812-15823.
  3. J. Wang, J. J. Zakrzewski, M. Heczko, M. Zychowicz, K. Nakagawa, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Chorazy, S. Ohkoshi "Proton Conductive Luminescent Thermometer Based on Near-Infrared Emissive {YbCo2} Molecular Nanomagnets", J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 3970-3979.

Oferta współpracy

Wszystkich zainteresowanych pomiarami impedancji oraz studentów zainteresowanych realizacją zadań badawczych w projekcie SONATA 16 „Przewodniki jonowe na bazie cyjanowych architektur koordynacyjnych: projektowanie i funkcjonalizacja” prosimy o kontakt z dr. Mateuszem Reczyńskim (mateusz.reczynski@uj.edu.pl).