Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metaloorganiczne Materiały Molekularne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Metaloorganiczne Materiały Molekularne

Grupa Metaloorganicznych Materiałów Molekularnych

@Orgmetallics

Kierownik:

dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ

tel. 12 686 24 57
e-mail: dawid.pinkowicz@uj.edu.pl

@Orgmetallics

 

Członkowie:

dr Mirosław Arczyński (asystent badawczy)
dr Gabriela Handzlik (asystent badawczy)
dr Michał Magott (asystent badawczy)
dr Leszek Malec (asystent badawczy)
mgr Paweł Pakulski (asystent badawczy)
mgr Katarzyna Rogacz (doktorantka)
mgr Magdalena Zakrocka (doktorantka)
Maria Brzozowska (studentka, II stopień, II rok)
Klaudia Płonka (studentka, II stopień, II rok)
Katarzyna Rzepka (studentka, II stopień, I rok)
Dominik Dzierżek (student, II stopień, I rok)
Filip Dereniowski (student, II stopień, I rok)
Karolina Wójcik (studentka, I stopień, III rok)
Iwo Waś (student, I stopień, III rok)

 

Tematyka badań


Chemia jest czasem nazywana "nauką centralną". Tworzy pomost pomiędzy twardymi naukami ścisłymi a naukami o życiu. To określenie oddaje do pewnego stopnia jej konkretność oraz tajemniczość oraz to, co nas w chemii pociąga i stało się naszą pasją. Zmiany barwy, rozbłyski światła, procesy krystalizacji i piękne kryształy, które w kontakcie z powietrzem natychmiast mogą się zapalić - to esencja "naszej chemii". 
Zajmujemy się projektowaniem i syntezą nowych układów molekularnych bez żadnych ograniczeń. Odrzucamy tradycyjne podziały na chemię nieorganiczną, organiczną lub fizyczną. W centrum naszych zainteresowań są materiały magnetyczne, fotomagnetyczne, magneto-chiralne, redoksowe oraz typu gość-gospodarz (ang. host-guest). W naszej pracy badawczej ciągle zadajemy sobie pytania: jakimi zasadami rządzi się nano-świat "zamieszkiwany" przez elektrony i jądra atomowe? Jak połączyć atomy, aby móc zbudować bardzo konkretne urządzenia w skali molekularnej, mając do dyspozycji cały układ okresowy?

Komu przydadzą się nasze badania? Każdemu! Choć niekoniecznie od razu. Celem naszych badań nie jest gotowy "produkt", który można natychmiast skomercjalizować. Chodzi o odkrywanie nowych zjawisk czy syntezę nowych rewolucyjnych cząsteczek - fascynującą podróż w głąb materii. Chodzi o panowanie nad nano-światem, które w przyszłości umożliwi otrzymanie dowolnego urządzenia w skali molekularnej.

Nasze badania są finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) w ramach projektu ERC Consolidator Grant LUX-INVENTA (Dawid Pinkowicz) oraz przez Narodowe Centrum Nauki (Dawid Pinkowicz i Paweł Pakulski).
 

Reprezentatywne publikacje

  1. M. Magott, M. Brzozowska, S. Baran, V. Vieru, D. Pinkowicz, An intermetallic molecular nanomagnet with the lanthanide coordinated only by transition metals, Nat. Commun., 2022, 13, 2014.
  2. G. Handzlik, M. Magott, M. Arczyński, A. M. Sheveleva, F. Tuna, M. Sarewicz, A. Osyczka, M. Rams, V. Vieru, L. F. Chibotaru, D. Pinkowicz, Magnetization Dynamics and Coherent Spin Manipulation of a Propeller Gd(III) Complex with the Smallest Helicene Ligand, J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 1508-1515.
  3. X. Qi, S. Pillet, C. de Graaf, M. Magott, E.-E. Bendeif, P. Guionneau, M. Rouzieres, V. Marvaud, O. Stefańczyk, D. Pinkowicz, C. Mathoniere, Photoinduced Mo-CN Bond Breakage in Octacyanomolybdate Leading to Spin Triplet Trapping, Angew. Chem. Int. Ed.202059, 3117–3132.
  4. M. Arczyński, J. Stanek, B. Sieklucka, K. R. Dunbar, D. Pinkowicz, Site-Selective Photoswitching of Two Distinct Magnetic Chromophores in a Propeller-Like Molecule To Achieve Four Different Magnetic States, J. Am. Chem. Soc.2019141, 19067–19077.
  5. M. Magott, M. Reczyński, B. Gaweł, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, A Photomagnetic Sponge: High-Temperature Light-Induced Ferrimagnet Controlled by Water Sorption, J. Am. Chem. Soc.2018140, 15876–15882.
  6. D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, Enforcing Multifunctionality: A Pressure-Induced Spin-Crossover Photomagnet, J. Am. Chem. Soc.2015137, 8795–8802.

Współpraca naukowa

Prof. Kim R. Dunbar - Wydział Chemii, Uniwersytet Texas A&M, College Station (USA)

Prof. Corine Mathoniere - Instytut Chemii Materii Skondensowanej, Uniwersytet Bordeaux (Francja)