Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych zajmuje się projektowaniem, syntezą i charakterystyką fizykochemiczną nowych funkcjonalnych magnetycznych materiałów molekularnych.
Obecnie obiektem naszego szczególnego zainteresowania są:

Heterometaliczne przełączniki molekularne oparte na sieciach koordynacyjnych i układach molekularnych z mostkami cyjanidowymi, wykazujące przejścia magnetyczne i spinowe sterowane czynnikami zewnętrznymi (prof. dr hab. Barbara Sieklucka)

Reprezentatywne publikacje:

 • S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Magott, T. Korzeniak, B. Nowicka, D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Sieklucka, Octacyanidometallates for multifunctional molecule-based materials, Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 5945–6001.
 • S. Chorazy, T. Charytanowicz, D. Pinkowicz, J. Wang, K. Nakabayashi, S. Klimke, F. Renz, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Octacyanidorhenate(V) Ion as an Efficient Linker for Hysteretic Two-Step Iron(II) Spin Crossover Switchable by Temperature, Light, and Pressure, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 15741–15749.
 • R. Jankowski, M. Reczyński, S. Chorazy, M. Zychowicz, M. Arczyński, M. Kozieł, K. Ogorzały, W. Makowski, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, Guest-dependent pressure-induced spin crossover in FeII4[MIV(CN)8]2 (M = Mo, W) cluster-based material showing persistent solvent-driven structural transformations, Chem. Eur. J., 2020, 26, 11187–11198.
 • S. Kawabata, S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, K. Imoto, T. Fujimoto, K. Nakabayashi, J. Stanek, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, In Situ Ligand Transformation for Two-Step Spin Crossover in FeII[MIV(CN)8]4- (M = Mo, Nb) Cyanido-Bridged Framework, Inorg. Chem., 2019, 58, 6052–6063.
 • M. Reczyński, S. Chorazy, B. Nowicka, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, Dehydration of Octacyanido-Bridged NiII-WIV Framework toward Negative Thermal Expansion and Magneto-Colorimetric Switching, Inorg. Chem., 2017, 56, 179–185.
 • M. Arczyński, M. Rams, J. Stanek, M. Fitta, B. Sieklucka, K. R. Dunbar, D. Pinkowicz, A Family of Octahedral Magnetic Molecules Based on [NbIV(CN)8]4-, Inorg. Chem., 2017, 56, 4021–4027.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, K. Nakabayashi, J. Stanek, M. Rams, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, FeII Spin-Crossover Phenomenon in the Pentadecanuclear {Fe9[Re(CN)8]6} Spherical Cluster, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 5093–5097.
 • D. Pinkowicz, R. Podgajny, B. Gaweł, W. Nitek, W. Łasocha, M. Oszajca, M. Czapla, M. Makarewicz, M. Bałanda, B. Sieklucka, Double Switching of a Magnetic Coordination Framework through Intraskeletal Molecular Rearrangement, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3973–3977.

Wieloskładnikowe układy molekularne w kierunku wielopozycyjnych receptorów anionów oraz funkcjonalnych roztworów stałych i kompozytów krystalicznych (dr hab. Robert Podgajny, prof. UJ; Grupa Wieloskładnikowych i Hierarchicznych Architektur Molekularnych)

Reprezentatywne publikacje:

 • J. Kobylarczyk, E. Kuzniak, M. Liberka, S. Chorazy, B. Sieklucka, R. Podgajny, Modular approach towards functional multimetallic coordination clusters, Coord. Chem. Revs., 2020, 419, 213394.
 • E. Kuzniak, J. Hooper, M. Srebro-Hooper, J. Kobylarczyk, M. Dziurka, B. Musielak, D. Pinkowicz, J. Raya, S. Ferlay, R. Podgajny, A concerted evolution of supramolecular interactions in a {cation; metal complex; π-acid; solvent} anion-π system, Inorg. Chem. Front., 2020, 7, 1851–1863.
 • J. Kobylarczyk, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. Hooper, R. Podgajny, Anion-anion-π Architectures of HAT(CN)6 and 5d Polycyanidometalates: [W(CN)8]3-, [Re(CN)7]3-, and [Pt(CN)6]2-, Cryst. Growth Des., 2019, 19, 1215–1225.
 • M. Liberka, J. Kobylarczyk, T. Muzioł, S. Ohkoshi, S. Chorazy, R. Podgajny, Heterotrimetallic synthetic approach in versatile functionalization of nanosized {MxCu13–xW7}3+ and {M1Cu8W6} (M = Co, Ni, Mn, Fe) metal-cyanide magnetic clusters, Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 3104–3118.
 • E. Kuzniak, D. Pinkowicz, J. Hooper, M. Srebro-Hooper, Ł. Hetmańczyk, R. Podgajny, Molecular deformation, charge flow, and sponge-like behavior in anion-π {[M(CN)4]2-;[HAT(CN)6]} (M = Ni, Pd, Pt) supramolecular stacks, Chem. Eur. J., 2018, 24, 16302–16314.
 • S. Chorazy, A. M. Majcher, M. Kozieł, J. Kobylarczyk, S. Ohkoshi, R. Podgajny, Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters, Chem. Eur. J., 2018, 24, 15533–15542.
 • S. Chorazy, M. Rams, A. Hoczek, B. Czarnecki, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, R. Podgajny, Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier, Chem. Commun., 2016, 52, 4772–4775.
 • S. Chorazy, J. J. Stanek, W. Nogas, A. M. Majcher, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska-Gałązka, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, R. Podgajny, Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 1635–1646.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-Gałązka, J. Żukrowski, C. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Charge Transfer Phase Transition with Reversed Thermal Hysteresis Loop in the Mixed-Valence Fe9[W(CN)8]6·xMeOH Cluster, Chem. Commun., 2014, 50, 3484–3487.
 • R. Podgajny, S. Chorazy, W. Nitek, M. Rams, A. M. Majcher, B. Marszałek, J. Żukrowski, C. Kapusta, B. Sieklucka, Co-NC-W and Fe-NC-W Electron-Transfer Channels for Thermal Bistability in Trimetallic {Fe6Co3[W(CN)8]6} Cyanido-Bridged Cluster, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 896–900.

Projektowanie, synteza i charakterystyka fizyko-chemiczna nowych układów cząsteczkowych: organicznych, organometalicznych oraz koordynacyjnych ukierunkowana na fotoprzełączanie oraz nietrywialne właściwości magnetyczne, elektryczne, elektrochemiczne oraz strukturalne (dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ; Grupa Metaloorganicznych Materiałów Molekularnych)

Reprezentatywne publikacje:

 • M. Magott, M. Sarewicz, S. Buda, D. Pinkowicz, Heterotrimetallic Cyanide-Bridged 3d-4d-5d Frameworks Based on a Photomagnetic Secondary Building Unit, Inorg. Chem., 2020, 59, 8925–8934.
 • X. Qi, S. Pillet, C. de Graaf, M. Magott, E.-E. Bendeif, P. Guionneau, M. Rouzieres, V. Marvaud, O. Stefańczyk, D. Pinkowicz, C. Mathoniere, Photoinduced Mo-CN Bond Breakage in Octacyanomolybdate Leading to Spin Triplet Trapping, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3117–3132.
 • M. Magott, K. R. Dunbar, D. Pinkowicz, Correlating magnetic anisotropy with [Mo(CN)7]4− geometry of MnII–MoIII magnetic frameworks, Dalton Trans., 2019, 48, 15493–15500.
 • M. Arczyński, J. Stanek, B. Sieklucka, K. R. Dunbar, D. Pinkowicz, Site-Selective Photoswitching of Two Distinct Magnetic Chromophores in a Propeller-Like Molecule To Achieve Four Different Magnetic States, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 19067–19077.
 • M. Magott, M. Reczyński, B. Gaweł, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, A Photomagnetic Sponge: High-Temperature Light-Induced Ferrimagnet Controlled by Water Sorption, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 15876–15882.
 • M. Magott, O. Stefańczyk, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, Octacyanidotungstate(IV) coordination chain showing LIESST- type behaviour and magnetic exchange photo-switching, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 13283–13287.
 • F. J. Birk, D. Pinkowicz, K. R. Dunbar, The Heptacyanotungstate(IV) Anion: A New 5d Transition-Metal Member of the Rare Heptacyanometallate Family of Anions, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 11368–11371.
 • D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, Enforcing Multifunctionality: A Pressure-Induced Spin-Crossover Photomagnet, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8795–8802.
 • D. Pinkowicz, H. I. Southerland, C. Avendano, A. Prosvirin, C. Sanders, W. Wersndorfer, K. S. Pedersen, J. Dreiser, R. Clerac, J. Nehrkorn, G. G. Simeoni, A. Schnegg, K. Holldack, K. R. Dunbar, Cyanide Single-Molecule Magnets Exhibiting Solvent Dependent Reversible "On" and "Off" Exchange Bias Behavior, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 14406–14422.
 • A. J. Brown, D. Pinkowicz, M. Saber, K. R. Dunbar, A Trigonal Pyramidal Erbium(III) Single-Molecule Magnet, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 5864–6868.

Funkcjonalne materiały luminescencyjne łączące zjawisko emisji światła z właściwościami magnetycznymi i dielektrycznymi, chiralnością oraz wrażliwością na bodźce fizyczne i chemiczne (dr hab. Szymon Chorąży; Grupa Wielofunkcyjnych Materiałów Luminescencyjnych)

Reprezentatywne publikacje:

 • J. Wang, J. J. Zakrzewski, M. Heczko, M. Zychowicz, K. Nakagawa, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Chorazy, S. Ohkoshi, Proton Conductive Luminescent Thermometer Based on Near-Infrared Emissive {YbCo2} Molecular Nanomagnets, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 3970–3979.
 • Y. Xin, J. Wang, M. Zychowicz, J. J. Zakrzewski, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Chorazy, S. Ohkoshi, Dehydration–Hydration Switching of Single-Molecule Magnet Behavior and Visible Photoluminescence in a Cyanido-Bridged DyIIICoIII Framework, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 18211–18220.
 • R. Jankowski, J. J. Zakrzewski, O. Surma, S. Ohkoshi, S. Chorazy, B. Sieklucka, Near-infrared emissive Er(III) and Yb(III) molecular nanomagnets in metal–organic chains functionalized by octacyanidometallates, Inorg. Chem. Front., 2019, 6, 2423–2434.
 • S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Reczyński, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Humidity driven molecular switch based on photoluminescent DyIIICoIII single-molecule magnets, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 4164–4172.
 • S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Reczyński, B. Sieklucka, Multi-colour uranyl emission efficiently tuned by hexacyanidometallates within hybrid coordination frameworks, Chem. Commun., 2019, 55, 3057–3060.
 • K. Kumar, S. Chorazy, K. Nakabayashi, H. Sato, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, TbCo and Tb0.5Dy0.5Co layered cyanido-bridged frameworks for construction of colorimetric and ratiometric luminescent thermometers. J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 8372–8384.
 • S. Chorazy, M. Rams, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, White Light Emissive DyIII Single–Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3– Linkers. Chem. Eur. J., 2016, 22, 7371–7375.
 • S. Chorazy, J. Wang, S. Ohkoshi, Yellow to greenish-blue colour-tunable photoluminescence and 4f-centered slow magnetic relaxation in a cyanido-bridged DyIII(4-hydroxypyridine)–CoIII layered material. Chem. Commun., 2016, 52, 10795–10798.
 • S. Chorazy, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Green to Red Luminescence Switchable by Excitation Light in Cyanido-Bridged TbIII-WV Ferromagnet, Chem. Mater., 2014, 26, 4072–4075.
 • S. Chorazy, K. Nakabayashi, M. Arczynski, R. Pełka, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Multifunctionality in Bimetallic LnIII[WV(CN)8]3– (Ln = Gd, Nd) Coordination Helices: Optical Activity, Luminescence, and Magnetic Coupling. Chem. Eur. J., 2014, 20, 7144–7159.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

System do pomiarów właściwości magnetycznych (MPMS®3, Quantum Design) z wolnym od cieczy kriogenicznych systemem EverCool®, systemem wibrującej próbki (VSM), opcją pomiarów podatności AC, opcją pomiarów magneto-optycznych (efektu fotomagnetycznego), rotatorem do obrotu próbki, oraz celą do pomiarów magnetycznych pod zwiększonym ciśnieniem. System ten pozwala na precyzyjne pomiary magnetyczne w szerokim zakresie temperatur 1.8–400 K w obecności pola magnetycznego 0–7 T.
Magnetometr SQUIDMagnetometr SQUID

 

Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski (D8 QUEST ECO, Bruker) wyposażony w źródło promieniowania rentgenowskiego Mo Ka, monochromator grafitowy, detektor PHOTON 50 CMOS, oraz system do pomiarów niskotemperaturowych z chłodzeniem ciekłym azotem do 77 K. System pozwala na pomiar dyfrakcji promieni X na monokryształach w szerokim zakresie temperatur.
DyfraktometrDyfraktometr

 

Aparat Dynamic Vapour Sorption Resolution do zaawansowanych badań sorpcji par firmy Surface Measurement System do badania procesów sorpcji/desorpcji pary wodnej oraz par lotnych rozpuszczalników organicznych w hydratach, solwatach i materiałach porowatych metodą grawimetryczną. Aparatura umożliwia wyznaczanie izoterm sorpcji pary wodnej w zakresie temperatur 10-60°C i RH 0-98% oraz par rozpuszczalników organicznych w zakresie 10-50°C i p/p0 0-90.

 

Dyfraktometr proszkowy D8 Advance Eco (Bruker), wyposażony w lampę CuKa oraz stolik do pomiarow w kapilarach szklanych. Badania identyfikacyjne substancji polikrystalicznych.

 

Spektrofluorymetr UV-Vis-NIR (FS-5, Edinburgh Instruments) z lampą ksenonową 150 W, detektorami emisji (fotopowielacz), referencyjnym i transmisji, wyposażony w moduł MCS (czasy życia fosforescencji) z pulsacyjną lampą ksenonową 5W, moduł TCSPC (czas życia fluorescencji) z impulsowymi diodami LED, uchwyt na próbki stałe, grzany uchwyt na próbki stałe, sferę integrującą, oraz przystawkę do chłodzenia próbek do 77 K. System pozwala na badanie właściwości fotoluminescencyjnych próbek ciekłych i stałych w temperaturze pokojowej i powyżej, oraz w temperaturze ciekłego azotu.

Spektrofluorymetr
 

 
Mikroskopowy spektrometr IR (Thermo Scientific™ Nicolet™ iN™10) do pomiaru widm IR obiektów mikroskopowych, wyposażony w system do pomiarów niskotemperaturowych chłodzony ciekłym azotem, pracujący od temperatury pokojowej do 77 K.
Mikroskop IRMikroskop IR

 

System rękawicowy LABStar Glove Box (MBraun) do prowadzenia eksperymentów chemicznych w warunkach gazu obojętnego. System pozwala na prowadzenie reakcji chemicznych z użyciem odczynników wrażliwych na powietrze i wilgoć.
Glovebox

 

Syntezator mikrofalowy MARS (CEM) do prowadzenia reakcji chemicznych z użyciem promieniowania mikrofalowego w podwyższonej temperaturze.
Syntezator mikrofalowy

 

Laboratoryjny piec muflowy (model FCF 12SM, Czylok) do prowadzenia procesów termicznych i reakcji chemicznych w podwyższonej temperaturze do 1150 °C z możliwością zastosowania warunków pojawienia się środowiska agresywnego chemicznie.
Piec

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Shin-ichi Ohkoshi (Laboratorium Chemii Fizycznej Ciała Stałego, Wydział Chemii, Uniwersytet Tokijski, Tokio, Japonia) - badanie multifunkcjonalnych magnetycznych materiałów molekularnych, badanie materiałów wykazujących przejścia spinowe i przeniesienia ładunku, pomiary właściwości optycznych i magneto-optycznych (fotoluminescencja, widma absorpcyjne, generacja drugiej harmonicznej - SHG, efekt magnetycznie wzmocnionej generacji drugiej harmonicznej - MSHG), pomiary przewodnictwa jonowego.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Szymon Chorazy, Mikolaj Zychowicz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Wide-Range UV-to-Visible Excitation of Near-Infrared Emission and Slow Magnetic Relaxation in LnIII(4,4'-Azopyridine-1,1'-dioxide)[CoIII(CN)6]3- Layered Frameworks", Inorg. Chem.2018, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b02096
 • M. Reczyński, B. Nowicka, C. Näther, M. Kozieł, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Dehydration-Triggered Charge Transfer and High Proton Conductivity in (H3O)[NiIII(cyclam)][MII(CN)6] (M = Ru, Os) Cyanide-Bridged Chains". Inorg. Chem. 201857, 13415-13422. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b01992
 • Takuro Ohno, Koji Nakabayashi, Kenta Imoto, Masaya Komine, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi "Chiral cyanido-bridged Mn-Nb magnets including halogeno-bonds", CrystEngComm201820, 7236-7241. DOI: 10.1039/C8CE01353E
 • Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Incorporation of hexacyanidoferrate(III) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1-xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties", CrystEngComm2018, 5695-5706. DOI: 10.1039/C8CE01020J
 • Koji Nakabayashi, Szymon Chorazy, Masaya Komine, Yasuto Miyamoto, Daisuke Takahashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Magnetic Lotus Root based on Cyanido-bridged Co-W Metal Assembly", Cryst. Growth Des. 2017,  17, 4511-4515. DOI:10.1021/acs.cgd.7b00794
 • Szymon Chorazy, Michał Rams, Junhao Wang, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 201746, 13668-13672. DOI:10.1039/C7DT02239E
 • Szymon Chorazy, Kunal Kumar, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Fine Tuning of Multicolored Photoluminescence in Crystalline Magnetic Materials Constructed of Trimetallic EuxTb1-x[Co(CN)6] Cyanido-Bridged Chains", Inorg. Chem. 201756, 5239-5252.  10.1021/acs.inorgchem.7b00369
 • M. Reczyński, S. Chorazy, B. Nowicka, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, "Dehydration of Octacyanido-Bridged NiII-WIV Framework toward Negative Thermal Expansion and Magneto-Colorimetric Switching", Inorg. Chem.201756, 179-185. DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b01883
 • S. Chorazy, J. Wang, S. Ohkoshi, Yellow to greenish-blue colour-tunable photoluminescence and 4f-centered slow magnetic relaxation in cyanido-bridged DyIII(4-hydroxypyridine)-CoIII layered material, Chem. Commun. 2016, 10795-10798.
 • S. Ohkoshi, Sz. Chorazy, M. Rams, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, "White Light Emissive DyIII Single-Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3- Linkers", Chem-Eur.J. , 2016, 7371-7375.
 • Szymon Chorazy, Michał Rams, Anna Hoczek, Bernard Czarnecki,Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi and Robert Podgajny, "Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier", Chem. Commun. 201652, 4772-4775.
 • Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Wojciech Nogas, Anna M. Majcher, Michał Rams, Marcin Kozieł, Ewa Juszyńska-Gałązka, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, and Robert Podgajny, "Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution", J Am. Chem. Soc.2016138, 1635-1646.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, K. Nakabayashi, J. Stanek, M. Rams, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, "FeII Spin-Crossover Phenomenon in the Pentadecanuclear {Fe9[Re(CN)8]6} Spherical Cluster", Angew. Chem. Int. Ed., 201554, 5093-5097.
 • S. Chorazy, K. Nakabayashi, M. Arczyński, R. Pełka, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Multifunctionality in Bimetallic LnIII[WV(CN)8]3- (Ln=Gd, Nd) Coordination Helices: Optical Activity, Luminescence, and Magnetic Coupling", Chem. Eur. J.201420, 7144-7159.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-Gałązka, J. Żukrowski, Cz. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Charge Transfer Phase Transition with Reversed Thermal Hysteresis Loop in the Mixed-Valence Fe9[W(CN)8]6·xMeOH Cluster", Chem. Commun. 201449, 6731-6733.
 • S. Chorazy, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Green to Red Luminescence Switchable by Excitation Light in Cyanido-Bridged TbIII-WV Ferromagnet", Chem. Mater.201426, 4072-4075.
 • Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Kenta Imoto, Jacek Mlynarski, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Conjunction of Chirality and Slow Magnetic Relaxation in the Supramolecular Network Constructed of Crossed Cyano-Bridged CoII-WVMolecular Chains", J. Am. Chem. Soc.2012134, 16151-16154.
 • Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Wojciech Nitek, Michał Rams, Anna Małgorzata Majcher, Tomohiro Nuida, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Multifunctional Magnetic Molecular {[MnII(urea)2(H2O)]2[NbIV(CN)8]}n System: Magnetization-Induced SHG in the Chiral Polymorph", Chem. Mater. 201123, 21-31.

Prof. Kim R. Dunbar (Wydział Chemii, Uniwersytet Texas A&M, College Station, USA) – badanie magnesów molekularnych o silnej anizotropii magnetycznej.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Dawid Pinkowicz, Francisco J. Birk, Michał Magott, Kelsey Schulte, Kim R. Dunbar, "Systematic Study of Open-Shell Trigonal Pyramidal Transition- Metal Complexes with a Rigid-Ligand Scaffold", Chem. Eur. J. 201723, 3548–3552 DOI:10.1002/chem.201605528
 • Mirosław Arczyński, Michał Rams, Jan Stanek, Magdalena Fitta, Barbara Sieklucka, Kim R. Dunbar, Dawid Pinkowicz, "A Family of Octahedral Magnetic Molecules Based on [NbIV(CN)8]4-", Inorg. Chem201756, 4021-4027.  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b03134
 • F. J. Birk, D. Pinkowicz, K. R. Dunbar, "The Heptacyanotungstate(IV) Anion: A New 5d Transition-Metal Member of the Rare Heptacyanometallate Family of Anions", Angew. Chem. Int. Ed.201655, 11368-11371.
 • D. Pinkowicz, H. I. Southerland, C. Avendano, A. Prosvirin, C. Sanders, W. Wernsdorfer, K. S. Pedersen, J. Dreiser, R. Clerac, J. Nehrkorn, G. G. Simeoni, A. Schnegg, K. Holldack, K. R. Dunbar, "Cyanide Single-Molecule Magnets Exhibiting Solvent Dependent Reversible "On" and "Off" Exchange Bias Behavior", J. Am. Chem. Soc.2015137, 14406-14422
 • A. J. Brown, D. Pinkowicz, M. Saber, K. R. Dunbar, "A Trigonal Pyramidal Erbium(III) Single-Molecule Magnet", Angew. Chem. Int. Ed.201554, 5864-5868
 • M. E. Pascualini, N. V. Di Russo, P. A. Quintero, A. E. Thuijs, D. Pinkowicz, K. A. Abboud, K. R. Dunbar, G. Christou, M. W. Meisel, A. S. Veige, "Synthesis, Characterization, and Reactivity of Iron(III) Complexes Supported by a Trianionic ONO3- Pincer Ligand", Inorg. Chem.201453, 13078-13088.
 • D. Pinkowicz, H. Southerland, X.-Y. Wang, K. R. Dunbar, "Record Antiferromagnetic Coupling for a Cyanide-Bridged Compound", J. Am. Chem. Soc.2014136, 9922-9924.

Prof. Corine Mathoniere (Instytut Chemii Materii Skondensowanej, Uniwersytet Bordeaux, Francja) – badanie magnetyków i fotomagnetyków molekularnych opartych na policyjanometalanach, pomiary efektu fotomagnetycznego.

Wybrane wspólne publikacje:
 • O. Stefańczyk, R. Pełka, A. M. Majcher, C. Mathoniere, B. Sieklucka "Irradiation Temperature Dependence of the Photomagnetic Mechanisms in a Cyanido-Bridged CuII2MoIV Trinuclear Molecule", Inorg. Chem. 201857, 8137-8145. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00545
 • O. Stefańczyk, C. Mathoniere, B. Sieklucka "Structural and Magnetic Studies of Novel 1-D Cyanido-bridged [CuII(Me2en)][CuII(Me2en)2][MoIV(CN)8]·6H2O Chain", Current Inorganic Chemistry20166, 26-33
 • O. Stefańczyk, A. M. Majcher, M. Rams, W. Nitek, C. Mathoniere and B. Sieklucka "Photo-induced magnetic properties of the [CuII(bapa)]2[MoIV(CN)8]·7H2O molecular ribbon", J. Mater. Chem. C201533, 8712-8719.
 • O. Stefańczyk, M. Rams, A. M. Majcher, C. Mathoniere, B. Sieklucka, "Chiral (LH)2L2Cu3 trinuclear paramagnetic nodes in octacyanidometalate-bridged helical chains", Inorganic Chemistry201453, 3874-3879.
 • Marcin Kozieł, Robert Podgajny, Rafał Kania, Remy Lebris, Corine Mathoniere, Krzysztof Lewiński, Krzysztof Kruczała, Michał Rams, Christine Labrugere, Azzedine Bousseksou and Barbara Sieklucka, "Series of MI[Co(bpy)3][Mo(CN)8]·nH2O (MI = Li (1), K (2), Rb (3), Cs (4); n = 7-8) Exhibiting Reversible Diamagnetic to Paramagnetic Transition Coupled with Dehydration-Rehydration Process", Inorg. Chem.201049, 2765-2772.
 • Anne Bleuzen, Valerie Marvaud, Corine Mathoniere, Barbara Sieklucka, Michel Verdaguer "Photomagnetism in Clusters and Extended Molecule-Based Magnets" Inorg. Chem. 200948, 3453. (Forum Article)

Prof. Liviu F. Chibotaru (Grupa Teorii Nanomateriałów, Instytut Fizyki i Chemii w Nanoskali, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia) – badanie anizotropii magnetycznej w magnesach molekularnych, obliczenia teoretyczne metodami ab initio.

Wybrane wspólne publikacje:
 • S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, S. Buda, W. Nitek, J. Mlynarski, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska-Gałązka, V. Vieru, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka, "Optical Activity and Dehydration-Driven Switching of Magnetic Properties in Enantiopure Cyanido-Bridged CoII3WV2 Trigonal Bipyramids", Inorg. Chem.201554, 5784-5794.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, A. M. Majcher, W. Nitek, M. Rams, E. A. Suturina, L. Ungur, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka, "Magnetic anisotropy of CoII-WV ferromagnet: single crystal and ab initio study", CrystEngComm201315, 2378-2385
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Michał Rams, Dr Anna M. Majcher (Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - badania właściwości magnetycznych i magnetycznych przejść fazowych, pomiary magnetyczne i ciepła właściwego.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Anna M. Majcher, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, "Connecting Visible Photoluminescence and Slow Magnetic Relaxation in Dysprosium(III) Octacyanidorhenate(V) Helices", Inorg. Chem.201857, 14039-14043. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b02674
 • Szymon Chorazy, Anna Małgorzata Majcher, Marcin Kozieł, Jedrzej Kobylarczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters" Chem. Eur J.2018, 24, 15533-15542. DOI:10.1002/chem.201803443
 • Szymon Chorazy, Michał Rams, Maciej Wyczesany, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Antiferromagnetic exchange and long-range magnetic ordering in the supramolecular networks constructed of hexacyanido-bridged LnIII(3-pyridone)–CrIII (Ln = Gd, Tb) chains", CrystEngComm 201820, 1271–1281. DOI: 10.1039/C7CE02077E
 • Szymon Chorazy, Michał Rams, Junhao Wang, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 201746, 13668-13672. DOI:10.1039/C7DT02239E
 • B. Nowicka, M. Heczko, M. Rams, M. Reczyński, B. Gaweł, W. Nitek, B. Sieklucka, "Solvatomagnetic Studies on Cyano-Bridged Bimetallic Chains Based on [Mn(cyclam)]3+ and Hexacyanometallates", Eur. J. Chem. 2017, 99-106. DOI:10.1002/ejic.201601007
 • B. Nowicka, M. Reczyński, M. Rams, T. Wasiutyński, W. Nitek, B. Sieklucka "Ligand dependent topology and spontaneous resolution in high-spin cyano-bridged Ni3W2 clusters", Dalton Trans.201645, 12423-12431. DOI:10.1039/C6DT02119K 
 • Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Wojciech Nogas, Anna M. Majcher, Michał Rams, Marcin Kozieł, Ewa Juszyńska-Gałązka, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, and Robert Podgajny, "Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution", J Am. Chem. Soc.2016138, 1635-1646.
 • Beata Nowicka, Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Michał Rams, Bartłomiej Gaweł, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka "Exploration of a new building block for the construction of cyano-bridged solvatomagnetic assemblies: [Ni(cyclam)]3+" , CrystEngComm 201618, 7011-7020.
 • B. Nowicka, M. Reczyński, M. Rams, T. Wasiutyński, W. Nitek, B. Sieklucka "Ligand dependent topology and spontaneous resolution in high-spin cyano-bridged Ni3W2 clusters", Dalton Trans.201645, 12423-12431.
 • O. Stefańczyk, A. M. Majcher, M. Rams, W. Nitek, C. Mathoniere and B. Sieklucka "Photo-induced magnetic properties of the [CuII(bapa)]2[MoIV(CN)8]·7H2O molecular ribbon", J. Mater. Chem. C201533, 8712-8719.
 • Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Michał Rams, Wojciech Nitek, Jan Żukrowski, Czesław Kapusta and Barbara Sieklucka, "Hydration-switchable charge transfer in the first bimetallic assembly based on the [Ni(cyclam)]3+ - magnetic CN-bridged chain {(H3O)[NiIII(cyclam)][FeII(CN)6]·5H2O}n", Chem. Commun.2015,51, 11485-11488
 • D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, "Enforcing Multifunctionality: A Pressure-Induced Spin-Crossover Photomagnet", J. Am. Chem. Soc.2015137, 8795-8802
 • S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, W. Nitek, M. Kozieł, M. Rams, E. Juszyńska-Gałązka, J. Żukrowski, Cz. Kapusta, K. Nakabayashi, T. Fujimoto, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Charge Transfer Phase Transition with Reversed Thermal Hysteresis Loop in the Mixed-Valence Fe9[W(CN)8]6·xMeOH Cluster", Chem. Commun. 201449, 6731-6733.
 • Olaf Stefanczyk, Robert Podgajny, Tomasz Korzeniak, Michał Rams, Marcin Kozieł, Wiesław Łasocha, Dariusz A. Zając, Barbara Sieklucka, "X-ray Absorption Spectroscopy Study of Novel Inorganic-organic Hybrid Ferromagnetic Cu-pyz-[M(CN)8]3- Assemblies" Inorg. Chem. 201251, 11722-11729
 • Dawid Pinkowicz, Robert Pełka, Olga Drath, Wojciech Nitek, Maria Bałanda, Anna Małgorzata Majcher, Giordano Poneti, Barbara Sieklucka, "Nature of Magnetic Interactions in 3D {[MII(pyrazole)4]2[NbIV(CN)8]·4H2O}n (M = Mn, Fe, Co, Ni) Molecular Magnets", Inorg. Chem. , 201049 7565-7576.
 • Beata Nowicka, Michał Rams, Katarzyna Stadnicka, Barbara Sieklucka "Reversible Guest-Induced Magnetic and Structural Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation in Microporous Coordination Network {[Ni(cyclam)]3[W(CN)8]2}nInorg. Chem. 200746, 8123.

Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Prof. dr hab. Maria Bałanda, Dr hab. Robert Pełka, Dr Magdalena Fitta, Dr Piotr Konieczny (Zakład Badań Magnetycznych, Oddział Fizyki Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk) - badania właściwości magnetycznych i magnetycznych przejść fazowych, pomiary magnetyczne i ciepła właściwego.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Magdalena Fitta, Robert Pełka, Wojciech Sas, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Dinuclear molecular magnets with unblocked magnetic connectivity: magnetocaloric effect" RSC Adv.2018,8, 14640-14645. DOI:10.1039/C8RA01609G
 • P. Konieczny, R. Pełka, T. Wasiutyński, M. Oszajca, B. Sieklucka, D. Pinkowicz "Magnetic percolation in CN-bridged ferrimagnetic coordination polymers", Dalton Trans.2018, 47, 11438-11444. DOI: 10.1039/c8dt01893f
 • Piotr Konieczny, Robert Pełka, Dominik Czernia, Robert Podgajny, "Rotating magnetocaloric effect in anisotropic 2D CuII-[WV(CN)8]3- molecular magnet with topological phase transition - experiment and theory", Inorg. Chem. 2017, 56, 11971-117980. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01930
 • Piotr Konieczny, Szymon Chorazy, Robert Pełka, Klaudia Bednarek, Tadeusz Wasiutyński, Stanisław Baran, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka, "Double Magnetic Relaxation and Magnetocaloric Effect in the {Mn9[W(CN)8]6(4,4'-dpds)4} Cluster-Based Network" , Inorg. Chem.201756, 7089-7098. DOI:10.1021/acs.inorgchem.7b00733
 • Mirosław Arczyński, Michał Rams, Jan Stanek, Magdalena Fitta, Barbara Sieklucka, Kim R. Dunbar, Dawid Pinkowicz, "A Family of Octahedral Magnetic Molecules Based on [NbIV(CN)8]4-", Inorg. Chem201756, 4021-4027.  DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b03134
 • P. Konieczny, Ł. Michalski, R. Podgajny, Sz. Chorazy, R. Pełka, D. Czernia, Sz. Buda, J. Mlynarski, B. Sieklucka, T. Wasiutyński, "Self-Enhancement of Rotating Magnetocaloric Effect in Anisotropic Two-Dimensional (2D) Cyanido-Bridged MnII–NbIV Molecular Ferrimagnet", Inorg. Chem.201756, 2777-2783. DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b02941
 • T. Korzeniak, D. Pinkowicz, W. Nitek, T. Dańko, R. Pełka, B. Sieklucka, "Photoswitchable CuII4MoIV and CuII2MoIVcyanido-bridged molecules", Dalton Trans.2016, 16585-16595.
 • M. Gajewski, R. Pełka, M. Fitta, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, M. Bałanda, M. Reczyński,B. Nowicka, B. Sieklucka, "Magnetocaloric effect of high-spin cluster with Ni9W6 core", J. Magn. Magn. Mater. 2016414, 25-31.
 • R. Pełka, M. Gajewski, Y. Miyazaki, S. Yamashita, Y. Nakazawa, M. Fitta, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Magnetocaloric effect in Mn2-pyrazole-[Nb(CN)8] molecular magnet by relaxation calorimetry", J. Magn. Magn. Mater. 2016, DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.06.074.
 • Magdalena Fitta, Robert Pełka, Marcin Gajewski, Marian Mihalik, Maria Zentkova, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Maria Bałanda, "Magnetocaloric effect and critical behavior in Mn2-imidazole-[Nb(CN)8] molecular magnetic sponge", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2015396, 1-8.
 • R. Pełka, P. Konieczny, P.M. Zieliński, T. Wasiutyński, Y. Miyazaki, A. Inaba, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Magnetocaloric effect in {[Fe(pyrazole)4]2[Nb(CN)8]·4H2O}n molecular magnet" Journal of Magnetism and Magnetic Materials2014354, 359-362.
 • M. Fitta, M. Bałanda, R. Pełka, P. Konieczny, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Magnetocaloric effect and critical behaviour in Mn2-pyridazine-[Nb(CN)8] molecular compound under pressure", J. Phys.: Condens. Matter 201325, 496012(1-6).
 • P. Konieczny, R. Pełka, P. M. Zieliński, F. L. Pratt, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, T. Wasiutyński, "Scaling analysis of [Fe(pyrazole)4]2[Nb(CN)8] molecular magnet", J. Magn. Magn. Mater. 2013, 344, 105-108.
 • Robert Pełka, Mariusz Czapla, Piotr M. Zieliński, Magdalena Fitta, Maria Bałanda, Dawid Pinkowicz, Francis L. Pratt, Marian Mihalik, Janusz Przewoźnik, Alex Amato, Barbara Sieklucka, Tadeusz Wasiutyński, "Critical behavior of the Mn2[Nb(CN)8] molecular magnet", Phys. Rev. B2012, 85, 224427.
 • Magdalena Fitta, Robert Pełka, Maria Bałanda, Mariusz Czapla, Marian Mihalik, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Tadeusz Wasiutyński, Maria Zentková, "Magnetocaloric effect in Mn2-pyridazine-[Nb(CN)8] molecular magnetic sponge", Eur. J. Inorg. Chem.201214, 3830-3834.
 • Robert Podgajny, Robert Pełka, Cedric Desplanches, Laurent Ducasse, Wojciech Nitek, Tomasz Korzeniak, Olaf Stefańczyk, Michał Rams, Barbara Sieklucka, Michel Verdaguer "W-Knotted Chain {[CuII(dien)]4[WV(CN)8]}5+?: Synthesis, Crystal Structure, Magnetism, and Theory", Inorg. Chem.201150, 3213-3222.

Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak (Zakład Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - strukturalne pomiary ciśnieniowe dla magnetyków molekularnych.

Wybrane wspólne publikacje:
 • M. Magott, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, W. Nitek, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, "Two Cyanide-Bridged MnII-NbIVCoordination Chain Ferrimagnets Promoted by Interchain Ferromagnetic Interactions", Inorg. Chem.201655, 5281-5286
 • D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, "Enforcing Multifunctionality: A Pressure-Induced Spin-Crossover Photomagnet", J. Am. Chem. Soc.2015137, 8795-8802

Prof. dr hab. Violetta Patroniak (Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - synteza i badanie właściwości magnetycznych nowych związków koordynacyjnych.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Adam Gorczyński, Maciej Kubicki, Dawid Pinkowicz, Robert Pełka, Violetta Patroniak, Robert Podgajny, "The first example of erbium triple-stranded helicates displaying SMM behaviour", Dalton Trans.201544, 16833-16839.

Prof. dr hab. Maciej Kubicki (Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – rentgenowska analiza strukturalna magnetyków molekularnych.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Szymon Chorazy, Anna Hoczek, Maciej Kubicki, Hiroko Tokoro, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka and Robert Podgajny "The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {CoII9[WV(CN)8]6} Single-Molecule Magnets", CrystEngComm201618, 1495-1504.
 • Adam Gorczyński, Maciej Kubicki, Dawid Pinkowicz, Robert Pełka, Violetta Patroniak, Robert Podgajny, "The first example of erbium triple-stranded helicates displaying SMM behaviour", Dalton Trans.201544, 16833-16839.

Prof. dr hab. Wiesław Łasocha, Dr Marcin Kozieł (Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - pomiary dyfrakcji proszkowej.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Szymon Chorazy, Anna Małgorzata Majcher, Marcin Kozieł, Jedrzej Kobylarczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters" Chem. Eur J.2018, 24, 15533-15542. DOI:10.1002/chem.201803443
 • Jedrzej Kobylarczyk, Klaudia Augustyniak, Szymon Chorazy, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Marcin Kozieł, Tadeusz Muzioł and Robert Podgajny, "Cyanido-Bridged Clusters with Remote N-Oxide Groups for Branched Multimetallic Systems", Cryst. Growth Des.2018 8, 4766–4776. DOI:10.1021/acs.cgd.8b00860
 • Gabriela Handzlik, Marcin Kozieł, Anna Olejniczak, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz "Cyanide vs. azide magnetic "arm wrestling": MnII–NbIV and MnII–MoIV magnetic coordination polymers with mixed bridging", Chem. Commun.201753, 9753-9756. DOI: 10.1039/c7cc05319c
 • Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Wojciech Nogas, Anna M. Majcher, Michał Rams, Marcin Kozieł, Ewa Juszyńska-Gałązka, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, and Robert Podgajny, "Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution", J Am. Chem. Soc.2016138, 1635-1646.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, W. Nogaś, S. Buda, W. Nitek, J. Mlynarski, M. Rams, M. Kozieł, E. Juszyńska-Gałązka, V. Vieru, L. F. Chibotaru, B. Sieklucka, "Optical Activity and Dehydration-Driven Switching of Magnetic Properties in Enantiopure Cyanido-Bridged CoII3WV2 Trigonal Bipyramids", Inorg. Chem.201554, 5784-5794.
 • B. Nowicka, M. Bałanda, M. Reczyński, A. M. Majcher, M. Kozieł, W. Nitek, W. Łasocha, B. Sieklucka. "A water sensitive ferromagnetic [Ni(cyclam)]2[Nb(CN)8] network", Dalton Trans.201342, 2616-2621.
 • Olaf Stefańczyk, Anna M. Majcher, Michał Rams, Wojciech Nitek, Marcin Kozieł, Wiesław Łasocha, Barbara Sieklucka, "Incorporation of guanidinium ions in CuII-[MV(CN)8]3- double-layered magnetic systems", Dalton Trans.201342, 5042-5046.
 • Olaf Stefanczyk, Robert Podgajny, Tomasz Korzeniak, Michał Rams, Marcin Kozieł, Wiesław Łasocha, Dariusz A. Zając, Barbara Sieklucka, "X-ray Absorption Spectroscopy Study of Novel Inorganic-organic Hybrid Ferromagnetic Cu-pyz-[M(CN)8]3- Assemblies" Inorg. Chem. 201251, 11722-11729

Prof. dr hab. Jan Stanek (Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - badania materiałów wykazujących przejścia spinowe i przeniesienia ładunku, pomiary spektroskopii efektu Moessbauera 57Fe.

Wybrane wspólne publikacje:
 • Szymon Chorazy, Jan J. Stanek, Wojciech Nogas, Anna M. Majcher, Michał Rams, Marcin Kozieł, Ewa Juszyńska-Gałązka, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, and Robert Podgajny, "Tuning of charge transfer assisted phase transition and slow magnetic relaxation functionalities in {Fe9-xCox[W(CN)8]6} (x = 0 - 9) molecular solid solution", J Am. Chem. Soc.2016138, 1635-1646.
 • S. Chorazy, R. Podgajny, K. Nakabayashi, J. Stanek, M. Rams, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, "FeII Spin-Crossover Phenomenon in the Pentadecanuclear {Fe9[Re(CN)8]6} Spherical Cluster", Angew. Chem. Int. Ed., 201554, 5093-5097.