Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The 17th European School on Molecular Nanoscience, ESMolNa2024, 20-23 maja 2024, Cuenca, Hiszpania
 1. Dorota Głosz, Katarzyna Rogacz, Natalia Biduś, Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz "Anion-π bonds stabilize the elusive C6O6 oxocarbon" (komunikat ustny).
 2. Katarzyna Rzepka, Gabriela Handzlik, Matteo Atzori, Dawid Pinkowicz "Optically pure propeller-shaped lanthanide single molecule magnets with helicene ligands" (komunikat ustny).
 3. Dominik Dzierżek, Paweł Pakulski, Michał Magott, Dawid Pinkowicz "Metal complexes of a new tris(dioxothiadiazole) ligand – towards magnetic and electro-chemically active coordination frameworks" (komunikat ustny).
8th Bordeaux Olivier Kahn Discussions (BOOK-D 2024), 14-16 maja 2024, Bordeaux, Francja
 1. Dawid Pinkowicz "Photochemical control of the magnetic properties of molecular solids" (wykład na zaproszenie).
 2. Michał Magott, Anna Majcher-Fitas, Nathan Yutronkie, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev, Itziar Oyarzabal, Mathieu Rouzières, Corine Mathonière, Rodolphe Clérac, Dawid Pinkowicz "Magneto-optical writing and readout of a three-state photomagnetic memory with a persistent photo-induced state" (flash + poster).
 3. Katarzyna Rogacz, Magdalena Foltyn, Iwo Waś, Sebastian Baś, Dawid Pinkowicz "Low-coordinate multinuclear lanthanide quantum nanomagnets bridged by photoswitchable dithienylethenes" (flash + poster).
 4. Wiktor Wolański, Michał Magott, Dawid Pinkowicz "Photomagnetic switching of MnII-[MoIII(CN)7] coordination frameworks resulting from Mo-CN bond breakage" (flash + poster).
The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry, ACCC9, 19-22 lutego 2024, Bangkok, Tajlandia
 1. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Hiroko Tokoro, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Luminescent thermometry in chiral lanthanide-iridium molecular assemblies” (wykład).
 2. Jakub J. Zakrzewski, Marta Niemiec, Szymon Chorazy “Stimuli-responsive frameworks based on luminescent Cr(III) cyanido metal complexes” (wykład).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Workshop on X-ray Spectroscopy of Magnetic Materials: Emerging Opportunities at the 4th Generation Synchrotrons, 11-13 grudnia 2023, Grenoble, Francja
 1. Michał Magott, Nathan Yutronkie, Andrei Rogalev, Itziar Oyarzabal, Corine Mathonière, Rodolphe Clérac, Dawid Pinkowicz "X-ray Magnetic Circular Dichroism as a versatile tool in the study of photo-switchable magnets" (wykład na zaproszenie).
 2. Gabriela Handzlik, Michał Magott, Katarzyna Rzepka, Dawid Pinkowicz “Lanthanide complexes with strongly chiral helicenes as promising candidates for X-ray magneto-chiral dichroism” (poster).
8th Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials 2023 (PDSTM2023), 26-30 listopada 2023, Tokio, Japonia
 1. Robert Podgajny, Le Shi, Jedrzej Kobylarczyk, Barbara Sieklucka, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Jan J. Stanek, Sylvie Ferlay SCO transitions, site selectivity and core shell composites in [W(CN)8]n–-bridged coordination clusters” (komunikat ustny).
 2. Szymon Chorazy, Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi “Generation of order-disorder phase transitions for switching the physical properties of molecular materials” (wykład na zaproszenie).
 3. Michal Liberka, Giacomo Romolini, Yiyue Zhang, Johan Hofkens, Szymon Chorazy “Switching the luminescent properties of tetracyanidonitridorhenate(V) complexes by the external electric field” (flash + poster).
 4. Jakub J. Zakrzewski, Robert Jankowski, Junhao Wang, Hiroko Tokoro, Kenta Imoto, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Photoswitching of lanthanideNIR emission by employing photomagnetic octacyanidometallate(IV) linkers” (poster).
 5. Barbara Sieklucka, Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy “Advanced FeII-ReV spin crossover molecular materials” (wykład).
 6. Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz “Manipulating the crystal structure of FeII-NbIV spin crossover magnet by a simultaneous change of pressure and irradiation with visible light” (poster).
 7. Michał Magott, Klaudia Płonka, Barbara Sieklucka, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Wataru Kosaka, Hitoshi Miyasaka, Dawid Pinkowicz, Guest-induced pore breathing controls the spin state in a cyanido-bridged framework (flash + poster).
65. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), 18-22 września 2023, Toruń, Polska
 1. Robert Podgajny et al., Wieloskładnikowe architektury molekularne - spin-crossover, przeniesienie ładunku i kompozyty krystaliczne (wykład sekcyjny na zaproszenie)
 2. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Michał Liberka, Maciej Wyczesany, Robert Jankowski, Paweł Bonarek, Michał Heczko “Multifunkcjonalność luminescencyjnych nanomagnesów molekularnych opartych na heterometalicznych układach koordynacyjnych d-f” (wykład).
 3. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Yue Xin, Hiroko Tokoro, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Termometria optyczna oparta na gorących przejściach elektronowych f-f w kompleksach lantanowców” (wykład).
 4. Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Szymon Chorąży “Sieci koordynacyjne lantanowiec(III)-platyna(II) do konstrukcji sensorów luminescencyjnych i pamięci optycznych” (wykład).
 5. Michał Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, James G. Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Sterowanie fotoluminescencją w układach koordynacyjnych zawiarających heteroleptyczne kompleksy renu” (wykład).
 6. Tomasz Charytanowicz, Barbara Sieklucka, Szymon Chorąży “Metaloorganiczne kompleksy IrIII w konstrukcji silnie fotoluminescencyjnych materiałów krystalicznych” (wykład).
 7. Kseniia Boidachenko, Michał Liberka, Szymon Chorąży “Termoczuła fotoluminescencja w bimetalicznych sieciach koordynacyjnych opartych na dicyjanozłocianie(I)” (poster).
 8. Hubert Dziełak, Mikołaj Żychowicz, Jan Rzepiela, Szymon Chorąży “Heteroleptyczne pentacyjanokobaltany(III) do funkcjonalizacji luminescencyjnych magnesów molekularnych” (poster).
 9. Marta Niemiec, Jakub. J. Zakrzewski, Szymon Chorąży “Porowate heterometaliczne sieci koordynacyjne s-d do konstrukcji luminescencyjnych sensorów par rozpuszczalników” (poster).
 10. Agnieszka Puzan, Maciej Wyczesany, Szymon Chorąży “Dwukierunkowa termometria luminescencyjna przełączalna długością fali wzbudzenia w triadach {Ln2Pt}” (poster).
 11. Kinga Szczecińska, Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorąży “Konstrukcja materiałów molekularnych opartych na fotoluminescencyjnych dicyjanowych kompleksach Rh(III)” (poster).
 12. Maryia Tomashuk, Robert Jankowski, Szymon Chorąży “Fotoluminescencyjne polimery koordynacyjne oparte na anionach [RuII(bpy)(CN)4]2- i kompleksach metali bloku f” (poster).
 13. Dominika Wolak, Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorąży “Fotoluminescencyjne materiały molekularne oparte na heksacyjanochromianie(III) i kompleksach lantanowców z pochodnymi N,N’-ditlenku 2,2’-bipirydyny” (poster).
 14. Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorąży “Funkcjonalne magnesy luminescencyjne generowane w sieciach koordynacyjnych lantanowiec(III)-platyna(II)” (poster).
 15. Zofia Szymanowska, Szymon Chorąży “Materiały fotoluminescencyjne oparte na heterometalicznych połączeniach koordynacyjnych cyny(IV) i platyny(II)” (poster).
 16. Piotr Gas, Michał Liberka, Szymon Chorąży “Dostrajanie fotoluminescencji w bimetalicznych układach kooedynacyjnych zawierających kompleksy CuI (poster).
 17. Gabriela Handzlik, Katarzyna Rzepka, Dawid Pinkowicz Heliceny jako bloki budulcowe materiałów magneto-chiralnych” (wykład).
 18. Michał Magott, Dawid Pinkowicz Fotoprzełączalność polimerów koordynacyjnych kontrolowana za pomocą cząsteczek gości (poster).
 19. Wiktor Wolański, Michał Magott, Dawid Pinkowicz Nowa odmiana polimorficzna sieci koordynacyjnej MnII-imidazol-MoIII(CN)7” (poster).
The 73rd Conference of Japan Society of Coordination Chemistry, 21-23 września, 2023, Mito, Japonia.
 1. Miroslaw Arczynski, Masanori Wakizaka, Masahiro Yamashita “Spin-lattice relaxation of Cu(II) molecular qubits doped into diamagnetic matrices of Ni-glyoximate chains and Pt based MX chains” (wykład).
The 18th International Conference on Molecule-Based Magnets, 10-14 września 2023, Nanjing, Chiny
 1. Szymon Chorazy, Junhao Wang, Hiroko Tokoro, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin,  Shin-ichi Ohkoshi “Search for design principles for lanthanide(III) single-molecule magnets optically self-monitoring the temperature” (wykład).
 2. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi and Barbara Sieklucka “Polar Fe(II)-Re(V) coordination chains as a source of thermal bistability of multiple physical properties (poster).
 3. Aleksander Hoffman, Jan Rzepiela, Michal Heczko, Sebastian Baś, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, and Szymon Chorazy “Magnetic, luminescent, and dielectric responses to the humidity variation in polar manganese(II)-based molecular material” (poster).
 4. Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, and Szymon Chorazy “Constraining dysprosium(III) coordination sphere and its magnetic anisotropy by dicyanidoferrate(II) complexes” (poster).
 5. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, and Szymon Chorazy “Enriched multifunctionality of ytterbium(III) molecular nanomagnets” (poster).
 6. Dominik Dzierżek, Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz “Synthesis and characterization of the redox active polydioxothiadiazole salts with selected s-block metal cations” (poster).
 7. Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz “Polidioxothiadiazoles – new type of multivalent organic molecules” (poster).
The 6th EuChemS Inorganic Chemistry Conference, 3-7 września 2023, Wiedeń, Austria
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Hiroko Tokoro, and Shin-ichi Ohkoshi “Formation of terbium(III) Single-Molecule Magnets in a rigid hexacyanidometallate-based coordination network” (wykład).
 2. Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Agnieszka Puzan, Barbara Sieklucka and Szymon Chorazy “Polycyanidoplatinate molecular building blocks for the modulation of Eu(III)- and Tb(III)-based optical thermometry” (wykład).
 3. Kinga Szczecińska, Tomasz Charytanowicz, Jan Rzepiela, Szymon Chorazy “Photoluminescence and switchable dielectric properties in hybrid materials based on a dicyanido-bis(2,2’-phenylpyridinate)rhodate(III) ion” (poster).
 4. Tomasz Charytanowicz, Barbara Sieklucka, and Szymon Chorazy “Quest for multicolored and white-light emission in lanthanide(III)-ruthenium(II) coordination networks” (poster).
 5. Agnieszka Puzan, Maciej Wyczesany and Szymon Chorazy “Lanthanide-based optical thermometers showing thermal variation of emission switched by excitation wavelength” (poster).
 6. Dorota Glosz, Katarzyna Jedrzejowska, Marlena Gryl, Jakub J. Zakrzewski, Igor Koshevoy, James G. M. Hooper, Grzegorz Niedzielski and Robert Podgajny Supramolecular cocrystal salt based on hydrogen bonds involving luminescent Pt(II) complex anion and organic polyresorcinol coformer” (poster).
The 2nd French-Polish Chemistry Congress, 28-31 sierpnia 2023, Montpellier, Francja
 1. Le Shi, Jedrzej Kobylarczyk, Barbara Sieklucka, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Jan J. Stanek, Sylvie Ferlay, Robert Podgajny, SCO transitions, site selectivity and core-shell composites in [W(CN)8]-bridged coordination clusters families (komunikat ustny).
The 20th International Conference on Luminescence, 27sierpnia - 1 września 2023, Paryż, Francja
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Jankowski, Michal Liberka, Maciej Wyczesany, Jan Rzepiela, Tomasz Charytanowicz, Pawel Bonarek, Agnieszka Puzan, Aleksander Hoffman, Kseniia Boidachenko “Cyanido metal complexes as a source or support for multifunctional molecule-based luminescent materials” (wykład).
 2. Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, James Hooper, and Szymon Chorazy “Combined multiconfigurational and TDDFT studies on the luminescence of f- and d-block metal complexes embedded in cyanido-based molecular materials” (wykład).
 3. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Robert Jankowski, Hiroko Tokoro, Shin-ichi Ohkoshi, and Szymon Chorazy “Luminescent thermometers based on SHG-active magnetic cyanido-bridged frameworks exploring UV-vis light absorption of Nd3+ ions” (poster).
 4. Jan Rzepiela, Jakub Zakrzewski, Sebastian Bas and Szymon Chorazy “Chiral tetranuclear {Eu2Ir2} molecules as tunable ratiometric luminescent thermometers” (poster).
 5. Paweł Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Dysprosium(III)–Dicyanidoplatinate(II) Chains for Linking Luminescent Thermometry and Molecular Nanomagnetism” (poster).
 6. Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Szymon Chorazy “Heterometallic coordination frameworks based on dicyanidoaurates exhibiting rich luminescent response to temperature variation” (poster).
 7. Aleksander Hoffman, Jan Rzepiela, Michał Heczko, Junhao Wang, Sebastian Baś, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Manganese(2+) ions in the design of multifunctional molecular materials exhibiting humidity-sensitive photoluminescence” (poster).
 8. Michał Liberka, Koji Nakabayashi, G. Romolini, Shin-ichi Ohkoshi, J. Hofkens, Szymon Chorazy “Stimuli-responsive luminescent materials based on tetracyanidonitridorhenate(V) complexes” (poster).
The 11th International Conference on f Elements, 22-26 sierpnia 2023, Strasburg, Francja
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Maciej Wyczesany, Mikolaj Zychowicz, Junhao Wang, Hiroko Tokoro, Kunal Kumar, Shin-ichi Ohkoshi “Diverse approaches for optical thermometry in multifunctional lanthanide–polycyanidometallate coordination assemblies” (wykład).
 2. Mikolaj Zychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Michał Liberka, Maciej Wyczesany, Robert Jankowski, Junhao Wang, Yue Xin, Kunal Kumar, Shin-ichi Ohkoshi, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Sourav Mondal, Alessandro Lunghi, Szymon Chorazy “Theoretical studies on luminescent Single-Molecule Magnets based on f-metal complexes” (wykład).
 3. Aleksander Hoffman, Sebastian Baś, Szymon Chorazy “Diphospine-dioxide-containing Yb(III) and Er(III) single-molecule magnets in dicyanidometallate(I)- and Eu(III)-based matrices” (poster presentation).
 4. Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy “Exploring structural features and optical properties of Ce(III)-Pt(II) coordination frameworks supported by metallophilicity” (poster).
 5. Maciej Wyczesany, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy “Humidity-controlled optical memory effect in a porous gadolinium(III)-tetracyanidoplatinate(II) coordination polymer” (poster).
 6. Robert Jankowski, Maryia Tamashuk, Szymon Chorazy “From visible CT luminescence to sensitized NIR emission in highly-structured lanthanide(III)-tetracyanidoruthenate(II) hybrids” (poster).
 7. Pawel J. Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Tuning of Dy(III) magnetic anisotropy in bimetallic d-f coordination polymers by modifying the cyanido-based metalloligand” (poster).
 8. Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Organic-ligand-protected dicyanidometalates(II) as metalloligands in the construction of dysprosium(III) single-molecule magnets” (poster).
 9. Gabriela Handzlik, Katarzyna Rzepka, Dawid Pinkowicz “Chiral molecular nanomagnets based on helicenes and lanthanides” (wykład).
 10. Michał Magott, Dawid Pinkowicz, Toward high-performing intermetallic Ln-Re nanomagnets (poster).
 11. Maria Brzozowska, Dawid Pinkowicz A series of first three-coordinate Single-Molecule Magnets based on Yb(III) (wykład).
 12. Katarzyna Rogacz, Magdalena Foltyn, Sebastian Baś, Iwo Waś, Dawid Pinkowicz “Low-coordinate trinuclear lanthanide quantum nanomagnets showing photochromic behavior (poster).
 13. Katarzyna Rzepka, Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz “Single molecule magnets based on optically pure lanthanide complexes with helicene ligands” (poster).
The 33rd International Symposium on Chirality - Chirality 2023, 24-27 lipca 2023, Rzym, Włochy
 1. Szymon Chorazy, Jan Rzepiela, Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Maciej Wyczesany, Robert Jankowski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi “Implementing chirality into polycyanidometallate-based luminophores” (wykład).
 2. Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Tunable second-harmonic generation and photoluminescence in Au(I)-based chiral coordination frameworks” (poster).
 3. Tomasz Charytanowicz, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Kumar Kunal, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka “Chirality and spin crossover effects in iron(II)-octacyanidorhenate(V) coordination polymers induced by the modification of a ligand” (poster).
 4. Robert Jankowski, Maryia Tamashuk, Jan Rzepiela, Szymon Chorazy “Chiral frameworks built of luminescent Ru(II) polycyanidometallates and polar cations for tunable optical materials” (poster).
 5. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Jakub Zakrzewski, Shin-ichi Ohkoshi, Sebastian Bas, Szymon Chorazy “Chiral tetrametallic {Eu2Ir2} squares exhibiting tunable non-linear optical activity and ratiometric optical thermometry” (poster).
 6. Maciej Wyczesany, Dawid Kruczek, Barbara Sieklucka, Pawel Bonarek, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Chiral cerium(III)-platinum(II) coordination frameworks incorporating blue-emissive single-molecule magnets” (poster).
 7. Gabriela Handzlik, Katarzyna Rzepka, Dawid Pinkowicz “Helicenes as building blocks for magneto-chiral materials” (poster).
25th International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, 25-29 lipca 2023, Ulm, Niemcy
 1. Michał Magott, Klaudia Płonka, Dawid Pinkowicz "Spin state photo switching controlled by crystal lattice distortions" (poster).
y(oung)  Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, 23-25 lipca 2023, Ulm, Niemcy
 1. Michał Magott, Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz "Bidirectional inorganic photochemistry: reversible cyanide dissociation and association triggered by visible light" (wykład).
 2. Katarzyna Rogacz, Magdalena Foltyn, Sebastian Baś, Iwo Waś, Dawid Pinkowicz “Low-coordinate multinuclear lanthanide quantum nanomagnets bridged by photoswitchable dithienylethenes” (poster).
16th International Conference on Materials Chemistry (ICMC), 3-6 lipca 2023, Dublin, Irlandia
 1. Katarzyna Jędrzejowska, Jędrzej Kobylarczyk, Damian Jędrzejowski, Beata Nowicka, Dariusz Matoga, Tadeusz Muzioł, Robert Podgajny "Structure and functionality in a new {Zn3[W(CN)8]2(DPNDI)} hybrid porous coordination polymer" (poster).
17th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (ISMSC), 25-29 czerwca 2023, Reykjavík, Islandia
 1. Dorota Glosz, Katarzyna Jedrzejowska, Marlena Gryl, Jakub J. Zakrzewski, Igor Koshevoy, Robert Podgajny "Diversity of hydrogen bond synthons in supramolecular architectures involving luminescent Pt(II) complex anions and polyresorcinol coformer" (poster).
 2. Katarzyna Jędrzejowska, Jędrzej Kobylarczyk, Monika Srebro-Hooper, Dominika Tabor, Guanping Li, Kunal Kumar, Olaf Stefańczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Tadeusz Muzioł, Robert Podgajny "From New Hydrogen-Bond cis-Chelate {M(CN)6]3–;(polyrezorcinol)x} Synthons Towards NonCentrosymmetric Space Groups and Second Harmonic Generation" (poster).
 3. Robert Podgajny, Dorota Głosz, Katarzyna Jędrzejowska, Le Shi, Jędrzej Kobylarczyk "New co-crystal salt architectures: structural hierarchy, charge transfer (CT), photoinduced electron transfer (PET), second harmonic generation (SHG)" (poster).
16th European School on Molecular Nanoscience, 7-11 maja 2023, San Lorenzo de El Escorial, Madryt, Hiszpania
 1. Aleksander Hoffman, Jan Rzepiela, Michał Heczko, Junhao Wang, Sebastian Baś, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy "Polar Mn(II)-based molecular material exhibiting humidity sensitive luminescent, magnetic, and electrical properties" (komunikat ustny).
 2. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy "SHG-active luminescent therometers from chiral dicyanidoiridates(III)" (komunikat ustny).
 3. Maria Brzozowska, Dawid Pinkowicz "Molecular intermetallics with unsupported 4f-3d metal-metal bonds as candidates for high-temperature SMMs" (komunikat ustny).
 4. Klaudia Płonka, Michał Magott, Wataru Kosaka, Hitoshi Miyasaka, Katarzyna Diedzic-Kocurek, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz "Breathing spin crossover coordination framework with elastic frustration controlled by guest molecule adsorption" (komunikat ustny).
 5. Dawid Pinkowicz "Photochemical approach to the design and synthesis of molecular photomagnets" (wykład na zaproszenie).
The 8th International Conference on Superconductivity and Magnetism, 4-11 maja 2023, Ölüdeniz-Fethiye, Turcja
 1. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka “Tunable spin transitions in heterometallic cyanido-bridged molecular materials” (wykład).
 2. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi “Strategies of using cyanido metal complexes for constraining the lanthanide(III) geometry towards single-molecule magnets” (wykład).
 3. Pawel Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Control of dysprosium magnetic anisotropy in luminescent lanthanide(III)–platinum(II) molecular chains” (poster).
 4. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michał Heczko, Robert Jankowski, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Generation of second-harmonic light using polycyanidocuprate(I)-based magneto-luminescent networks” (poster).
The 5th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2023, 29-31 marca 2023, Kraków, Polska
 1. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka “Multi-stimuli responsive spin-crossover material based on the layered iron(II)–octacyanidorhenate(V) framework” (poster).
 2. Maciej Wyczesany, Michal Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy “Humidity driven optical memory effect in porous potassium(I)- gadolinium(III)-tetracyanidoplatinate(II) framework” (poster).
 3. Agnieszka Puzan, Maciej Wyczesany and Szymon Chorazy “Two-directional luminescent thermometry switchable byexcitation light in dilanthanide-hexacyanidoplatinate(IV) triads” (poster).
 4. Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, “Heterometallic coordination frameworks based on cadmium(II) and dicyanidoaurate(I) complexes as new chiral luminophores” (poster).
 5. Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy “Structural diversity and stimuli-responsive luminescence features in cerium(III)-tetracyanidoplatinate(II) frameworks” (poster).
 6. Michal Liberka, Mikolaj Zychowicz, James G. Hooper, Szymon Chorazy “Multicolored photoluminescence from dinuclear cyanido-nitrido {ReV2} molecules modulated by expanded organic linkers” (poster).
 7. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Chiral dicyanidoiridates(III) as molecular precursors for SHG-active luminescent thermometers” (poster).
 8. Pawel Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Zychowicz, Szymon Chorazy “Pt(II)-based molecular luminescent thermometer bridged by a cyanido ligand to Dy(III) single-molecule magnet” (poster).
 9. Katarzyna Rogacz, Sebastian Baś, Dawid Pinkowicz “Low-coordinate lanthanide quantum nanomagnets showing photochromic behavior” (poster).
 10. Katarzyna Rzepka, Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz “Synthesis and characterisation of optically pure propeller-shaped lanthanide quantum nanomagnets with helicene ligands” (poster).
 11. Maria Brzozowska, Dawid Pinkowicz “Are molecular intermetallics with unsupported 4f-3d metal-metal bonds good candidates for high-temperature SMMs?” (poster).
 12. Mikołaj Żychowicz, Alessandro Lunghi, Szymon Chorazy “Theoretical investigation of magnetic relaxations induced by the spin-phonon coupling in Single-Molecule Magnets embedded in coordination networks” (poster).
 13. Maciej Pazera, Mateusz Reczyński “Developing H+-conductors via cyanido-bridged Ni(II) and Cu(II) macrocyclic complexes” (poster).
 14. Klaudia Płonka, Michał Magott Wataru Kosaka, Hitoshi Miyasaka, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz “Elastic frustration controlled by guest adsorption in a breathing spin crossover coordination framework” (poster).
 15. Dorota Glosz, Katarzyna Jedrzejowska, Marlena Gryl, Jakub J. Zakrzewski, Igor Koshevoy, Robert Podgajny “Cocrystal salts based on hydrogen bonds involving luminescent platinum(II) complex anions and organic polyresorcinol coformer” (poster).
 16. Katarzyna Jędrzejowska, Jędrzej Kobylarczyk, Damian Jędrzejowski, Beata Nowicka, Dariusz Matoga, and Robert Podgajny “Structure and functionality in a new {Zn3[W(CN)8]2(DPNDI)} hybrid porous coordination polymer” (poster).
 17. Aleksander Hoffman, Jan Rzepiela, Michał Heczko, Junhao Wang, Sebastian Baś, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Polar Mn(II)-based molecular material exhibiting humiditysensitive luminescent, magnetic, and electrical properties” (poster).
 18. Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz “Polidioxothiadiazoles: New platform for true single molecule multivalency” (poster).
 19. Dominik Dzierżek, Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz “Synthesis and characterization of the redox active polydioxothiadiazole salts with selected s-block metal cations” (poster).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Après-midi thématique / Thematic Afternoon "Molecular recognition", Ecole Doctorale Sciences Chimiques ED 222, 22 listopada 2022, Strasbourg, Francja
 1. Robert Podgajny „Anion recognition and binding via anion-pi interactions” (wykład).
The 7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2022, 19-22 października 2022, Genua, Włochy
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michał Heczko, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi Using the pores of heterometallic cyanido-bridged frameworks to modulate magnetic and luminescent phenomena” (wykład).
 2. Maciej Wyczesany, Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy Multifunctional porous Pt(II)-based coordination polymer as a photoluminescent humidity sensor” (poster).
 3. Michał Heczko, Junhao Wang, Szymon Chorazy Sorption driven proton conductivity and luminescence properties of porous GdCr coordination polymer” (poster).
 4. Michał Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Heczko, Mateusz Reczynski, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy Organic-inorganic hybrids based on emissive tetracyanidonitridorhenate(V) complexes” (poster).
The 73rd Yamada Conference and Institute for Materials Research International Symposium, 7-11 października 2022, Sendai, Japonia
 1. Barbara Sieklucka, Tomasz Charytanowicz, Michał Magott, Klaudia Płonka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Magdalena Ceglarska, Michał Rams, Dawid Pinkowicz, Szymon Chorazy Octacyanidometallates for multifunctional molecular materials exploring spin crossover phenomena  (wykład na zaproszenie).
64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 11-16 września 2022, Lublin, Polska
 1. Szymon Chorazy, Michal Liberka, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Jan Rzepiela, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Tomasz Charytanowicz, Agnieszka Puzan, Kseniia Boidachenko, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi Chemia policyjanometalanów do konstrukcji materiałów luminescencyjnych o projektowanych właściwościach magnetycznych i elektrycznych” (wykład).
 2. Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy Bimetaliczne polimery koordynacyjne z mostkami cyjanowymi i kompleksami lantanowców jako termometry luminescencyjne” (wykład).
 3. Kseniia Boidachenko, Michal Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy Chiralne luminescencyjne sieci koordynacyjne oparte na kompleksach kadmu i dicyjanometalanach” (poster).
 4. Dawid Kruczek, Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy Sieci koordynacyjne Ce(III)-Pt(II) do konstrukcji sensorów luminescencyjnych” (poster).
 5. Katarzyna Jędrzejowska, Jędrzej Kobylarczyk, Dorota Głosz, Emilia Kuźniak-Glanowska, Kunal Kumar, Olaf Stefańczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny Hexacyanometalate Co-Crystals with Polyresorcinol Co-Formers” (poster).
The 44th International Conference on Coordination Chemistry, 28 sierpnia - 2 września 2022, Rimini, Włochy
 1. Mateusz Reczyński „Introduction of proton conductivity into functional cyanido-bridged coordinataion systems” (oral communication).
 2. Maciej Pazera, Mateusz Reczyński Macrocyclic complexes of Ni(II) and Cu(II) for the construction of cyanido-bridged H+-conductors (poster).
 3. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, Michal Heczko, Pawel Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi Magnetic and electrical functionalities in novel luminophores based on cyanido metal complexes” (wykład).
 4. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Michal Liberka, Michal Heczko, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy Uranyl-polycyanidometallate luminescent MOFs as stimuli-responsive molecular materials” (wykład).
 5. Kseniia Boidachenko, Michał Liberka, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy “Generation of chirality in emissive cadmium-dicyanidoaurate coordination assemblies” (poster).
 6. Michał Liberka, Mikolaj Zychowicz, James Hooper, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy  “Order-disorder phase transformation in luminescent cyanidonitridorhenate-based hybrids” (poster).
 7. Paweł Bonarek, Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy Lanthanide molecular nanomagnets functionalized by dicyanidoplatinate luminophores” (poster).
 8. Tomasz Charytanowicz, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy Quest for multicolored and white-light emission in lanthanide(III)-ruthenium(II) coordination networks” (poster).
 9. Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka Neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) networks as a source of SHG-active luminescent molecular magnets” (poster).
 10. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Baś, Shin-Ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy SHG-active luminescent thermometers constructed from chiral dicyanidoiridates(III)” (poster).
 11. Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy Metal-cyanido molecular modulators for sensing range and performance of ratiometric lanthanide-based luminescent thermometer” (poster).
 12. Mikolaj Zychowicz, Michal Liberka, James Hooper, Szymon Chorazy Density functional theory study on luminescence properties of novel emissive dirhenium(V) molecules” (poster).
 13. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz 4,7-Phenantroline-5,6-dione and [1,2,5]thiadiazolo[3,4-F][4,7]phenantroline 1,1-dioxide – two redox non-innocent ligands in a unique tic-tac-toe grid-like Cu8 molecule” (wykład).
 14. Robert Podgajny Polynuclear spin-crossover octacyanidometallate-bridged clusters core-shell composites, site selectivity and phase transitions  (wykład).
 15. Michał Magott, Maria Brzozowska, Stanisław Baran, Veacheslav Vieru, Dawid Pinkowicz A trigonal planar lanthanide single-molecule magnet coordinated solely by three transition metal ions (wykład na zaproszenie).
The Joint European Magnetic Symposia 2022 - Hybrid Conference, 24-29 lipca 2022, Warszawa, Polska.
 1. Szymon Chorazy, Jakub J.Zakrzewski, Michał Liberka, Mikołaj Żychowicz, Paweł Bonarek, Junhao Wang, Yue Xin, Shin-ichi Ohkoshi „Lanthanide single-molecule magnets functionalized by cyanido transition metal complexes” (wykład na zaproszenie).
 2. Gabriela Handzlik, Michał Magott, Mirosław Arczyński, Katarzyna Rzepka, Dawid Pinkowicz „Slow spin dynamics in GdIII-based propeller-like qubit candidate and its structural analogues with other lanthanide ions” (wykład).
 3. Dawid Pinkowicz „Can photons generate magnetization in non-magnetic materials? - design of molecular photomagnets via the photochemical route” (wykład semi-plenarny).
 4. Michał Magott, Magdalena Ceglarska, Michał Rams, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz „Magnetic superexchange controlled by light in the family of molecular photomagnets” (wykład).
2nd International Conference on Noncovalent Interactions (ICNI), 18-22 lipca 2022, Strasburg, Francja
 1. Le Shi, Jędrzej Kobylarczyk, Sylvie Ferlay, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny “Molecular Solid Solutions and Core-Shell Crystals Based on Hydrogen Bonded Heterobi- and Heterotrinuclear Cyanido-Bridged Clusters” (wykład na zaproszenie).
 2. Katarzyna Jędrzejowska, Jędrzej Kobylarczyk, Dorota Głosz, Emilia Kuźniak-Glanowska, Kunal Kumar, Olaf Stefańczyk, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny “Hexacyanometalate Co-Crystals with Polyresorcinol Co-Formers" (flash presentation + poster).
 3. Dorota Głosz, Emilia Kuźniak-Glanowska, Jędrzej Kobylarczyk, Katarzyna Jędrzejowska, Marlena Gryl, I. Koshevoy, Robert Podgajny “New cocrystal salts of square-planar Pt(II) complexes: molecular CT core-shell crystals and luminescent systems” (poster).
The 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials, 10-15 lipca 2022, Gdańsk, Polska
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michał Liberka, Mikolaj Żychowicz, Michał Heczko, Jan Rzepiela, Junhao Wang, Kunal Kumar, Shin-ichi Ohkoshi „Multifunctional luminophores constructed from homo- and heteroleptic cyanido metal complexes” (wykład).
 2. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Mikolaj Żychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Hiroko Tokoro, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy „Dehydration-driven modulation of opto-magnetic properties in LnIIICoIII cyanido-bridged frameworks” (wykład).
 3. Jan Rzepiela, Michal Liberka, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Kinga Piotrowska, Sebastian Bas, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy „Optical thermometry and non-linear optical property of dicyaniodoirdidates(III) based molecular materials” (poster).
8th European Conference on Molecular Magnetism ECMM2022, 4-7 lipca 2022, Rennes, Francja
 1. Szymon Chorazy , Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Kunal Kumar, Mikolaj Żychowicz, Paweł Bonarek, Michał Heczko, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi „Strategies for optical thermometry in luminescent molecular nanomagnets based on lanthanide–polycyanidometallate assemblies” (wykład).
 2. Tomasz Charytanowicz, Robert Jankowski, Mikolaj Żychowicz, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka „Rational design of Single-Chain Magnets based on cobalt(II)-octacyanidotungstate assemblies” (poster).
 3. Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy „Non-centrosymmetric coordination networks based on lanthanides and copper cyanide complexes as multifunctional magnetic materials” (poster).
 4. Mikolaj Żychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy „Ab initio study on magneto-luminescent properties of YbIII nanomagnets” (poster).
 5. Gabriela Handzlik, Katarzyna Rzepka, Michał Rams, Magdalena Ceglarska, Dawid Pinkowicz „Helicenes as building blocks for chiral molecular nanomagnets” (wykład).
 6. Dawid Pinkowicz „Photochemistry of cyanometallates in the construction of photomagnets” (wykład na zaproszenie).
 7. Michał Magott, Maria Brzozowska, Stanisław Baran, Veacheslav Vieru, Dawid Pinkowicz, Direct lanthanide-transition metal bonds in the construction of intermetallic molecular nanomagnets (wykład).
 8. Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz, Polydioxothiadiazoles – new organic building block for radical-based molecular magnetic materials” (poster).
Multiscale Phenomena in Condensed Matter, MULTIS, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska
 1. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Pawel Bonarek, Michal Liberka, Maciej Wyczesany, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi  Molecular magnetism meets optical thermometry in heterometallic systems linking lanthanide and transition metal complexes” (wykład plenarny).
15th European School on Molecular Nanoscience ESMolNa2022, 22-27 maja 2022, Tordesillas, Hiszpania
 1. Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Yurie Oki, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka „SHG-active NIR-emissive neodymium(III)-octacyanidometallate(IV) molecular nanomagnets” (wykład).
 2. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorąży, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka „Opto-electro-magnetic bistability in polar spin-crossover chain material” (wykład).
European Conference on Molecular Spintronics ECMOLS 2020, 5-8 kwietnia 2022, Dortmund, Niemcy
 1. Szymon Chorąży, Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Michał Heczko, Barbara Sieklucka, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Yue Xin, Kosuke Nakagawa, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi „Luminescent lanthanide single-molecule magnets supported by cyanide chemistry” (wykład).
 2. Jakub J. Zakrzewski, Kunal Kumar, Mikołaj Żychowicz, Robert Jankowski, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka, Szymon Chorąży „NIR-emissive YbIII nanomagnets in cyanido/thiocyanidometallate-based supramolecular matrices: experimental and theoretical rationalization of magneto-luminescent properties” (poster).
 3. Michał Liberka, Kseniia Boidachenko, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorąży „Neutral dicyanidoferrate(II) metalloligands for the rational design of lanthanide(III) single-molecule magnets” (poster).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Mirosław Arczyński, Michał Magott and Dawid Pinkowicz „Photomagnetic chromophores for the design of photo-addressable coordination assemblies”, Photophysics of Molecular Magnets, 10-11th October 2019, Edinburgh, Scotland
 2. Mirosław Arczyński, Barbara Sieklucka and Dawid Pinkowicz, „Choose Your Switching Center – Photomagnetism of Hexanuclear [Fe4(tmphen)2]4[M’(CN)8]2 molecules (M’= Mo, W)”, Photophysics of Molecular Magnets, 10-11th October 2019, Edinburgh, Scotland
 3. Michał Magott and Dawid Pinkowicz,”Relaxation-limited magnetic ordering in {[MnII2(pydz)][WIV(CN)8]}n photomagnet”, Photophysics of Molecular Magnets, 10-11th October 2019, Edinburgh, Scotland
 4. Gabriela Handzlik, Magdalena Fitta, J. Olof Johansson and Dawid Pinkowicz, „Preparation of micrometre films of {[FeII(H2O)2]2[MIV(CN)8]·4H2O}n coordination polymers (M = Nb, Mo, W) for photomagnetic experiments”, Photophysics of Molecular Magnets, 10-11th October 2019, Edinburgh, Scotland
 5. Dawid Pinkowicz, Mirosław Arczyński, Michał Magott, "Photomagnetic molecular sponges and site-selective photoswitchable clusters", Young award lecture, 62. Zjazd PTChem, 2-6 września 2019, Warszawa.
 6. Szymon Chorąży, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Mateusz Reczyński, Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Dynamiczne sieci koordynacyjne i supramolekularne DyIII[CoIII(CN)6] do konstrukcji fotoluminescencyjnych nanomagnesów molekularnych", 62. Zjazd PTChem, 2-6 września 2019, Warszawa.
 7. Barbara Sieklucka, "Multifunkcjonalne magnetyczne materiały molekularne", 62. Zjazd PTChem, 2-6 września 2019, Warszawa.
 8. Michał Heczko, Beata Nowicka, Barbara Sieklucka, "Solvatomagnetic effect in 3D interpenetrating coordination systems based on octacyanidometallates", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 9. Robert Jankowski, Mateusz Reczyński, Szymon Chorazy, Mirosław Arczyński, Marcin Kozieł, Karolina Grzybowska, Wacław Makowski, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Solvent-driven single-crystal-to-single-crystal transformations and pressure-induced spin crossover in CN-bridged clusters", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 10. Jedrzej Kobylarczyk, Szymon Chorazy, Michal Liberka, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny, "Design and Synthesis of Molecular Magnetic Materials Based on {M9M’6 } (M = MnII, NiII, CoII, FeII, M’ = WV, ReV) Core", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 11. Paweł Pakulski, Dawid Pinkowicz, "New dioxothiadiazole ligands for organic radical-based magnetic materials", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 12. Michal Liberka, Jedrzej Kobylarczyk, Tadeusz Muzioł, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Robert Podgajny, "Hetero-trimetallic synthetic approach in versatile functionalization of nanosized metal–cyanide magnetic clusters", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 13. Aleksandra Pacanowska, Beata Nowicka, Magdalena Fitta, "Thin films of solvatomagnetic CN-bridged coordination polymers", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 14. G. Handzlik, M. Magott, M. Arczyński, F. Tuna, A. M. Sheveleva, M. Sarewicz, A. Osyczka, M. Rams, V. Vieru, L. F. Chibotaru, D. Pinkowicz, "Slow spin dynamics in a gadolinium(III)-based qubit candidate", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 15. Mirosław Arczyński, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz, "Multi-switchable hexanuclear cluster molecules - towards addressable single molecule devices", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 16. Agnieszka Puzan, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, "Heptacoordinated cobalt(II) complexes in construction of magnetic materials", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 17. Emilia Kuźniak, Piotr Konieczny, Tadeusz Muzioł, Marcin Kozieł, Robert Podgajny, "Magnetic CuII-CN-WV Bilayers Separated by Adeninium Cations - Monocrystalline Studies", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 18. Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, "Luminescent thermometers based on coordination chains involving lanthanides and tetracyanidometallates", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 19. Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, "The role of lanthanide magnetic anisotropy in bimetallic Ln(III)-Cr(III) microporous magnets", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 20. Mikołaj Żychowicz, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, "Theoretical studies on magnetic anisotropy of cyanido-bridged {[DyIII(3-OHpy)2(H2O)4][MIII(CN)6]} (M = Co, Ir) chains showing polycyanidometallate-dependent slow magnetic relaxation", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 21. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Anna M. Majcher, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka, "Searching for lanthanide Single-Molecule Magnets in coordination frameworks based on octacyanidometallates", 4th International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2019, 25th-27th November, Kraków, Poland
 22. Robert Podgajny, Jędrzej Kobylarczyk, Emilia Kuźniak, Michał Liberka, Piotr Konieczny, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi "Magnetic Anisotropy and Phase Transformations in Modular Cyanide-Bridged Bi- and Trimetallic Crystals", 7th Asian Conference on Coordination Chemistry, 15-18 October 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
 23. Michał Liberka, Jędrzej Kobylarczyk, Piotr Konieczny, Stanisław Baran, Maciej Kubicki, Tomasz Korzeniak, Robert Podgajny, "Engineering of Temperature- and Field-dependent Magnetic Relaxation Processes in the Supramolecular Networks", 7th Asian Conference on Coordination Chemistry, 15-18 October 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
 24. Emilia Kuźniak, Piotr Konieczny, Tadeusz Muzioł, Marcin Kozieł, Robert Podgajny, "Monocrystalline Studies and Rotational Magneto-Caloric Effect on Magnetic CuII-CN-WV Bilayers Separated by Adeninium Cations", 7th Asian Conference on Coordination Chemistry, 15-18 October 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
 25. Jedrzej Kobylarczyk, Szymon Chorazy, Michal Liberka, Tadeusz Muziol, Shin-ichi Ohkoshi, Robert Podgajny, "Heterotrimetallic Pentadecanuclear Clusters in Construction of Molecular Magnetic Materials", 7th Asian Conference on Coordination Chemistry, 15-18 October 2019, Kuala Lumpur, Malaysia.
 26. Michał Magott, Mirosław Arczyński, Gabriela Handzlik, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka and Dawid Pinkowicz, "Design and synthesis of magnetic and photomagnetic cyanide-bridged multifunctional coordination compounds", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 27. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Yue Xin, Junhao Wang, Mikolaj Zychowicz, Robert Jankowski, Tomasz Charytanowicz, Maciej Wyczesany, Kunal Kumar, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Bimetallic Cyanido-Bridged Frameworks as Advanced Template for Construction of Emissive Lanthanide Single-Molecule Magnets", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 28. Michał Heczko, Ewa Sumińska, Beata Nowicka, "The first interpenetrating network based on octacyanidometallate", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 29. Robert Jankowski, Jakub J. Zakrzewski, Olga Surma, Shin-ichi Ohkoshi, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, "NIR-emissive Single-Molecule Magnets of Er and Yb in coordination chains involving octacyanidometallates(IV)", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 30. Aleksandra Pacanowska, Beata Nowicka, "Modification of structure and magnetic properties in coordination assemblies based on [Cu(cyclam)]2+ and [W(CN)8]3-", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 31. Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Barbara Sieklucka, "Luminescent Lanthanide(III) Molecular Nanomagnets in Coordination Polymers Built of Tetracyanidometallates of Pt(II) and Pd(II)", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 32. Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Mateusz Reczyński, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Post-Synthetic Modulation of Slow Magnetic Relaxation Effects in Dy(III)-Based Cyanido-Bridged Systems", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 33. Gabriela Handzlik, Michał Magott, F. Tuna, A. M. Sheveleva, Dawid Pinkowicz, "Slow spin dynamics in a gadolinium(III)-based qubit candidate", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 34. Mirosław Arczyński, Jan Stanek, Dawid Pinkowicz, "The Smallest Possible Prussian Blue Analog Core-Shell Molecules by a Rational Self-Assembly Approach", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 35. Michał Magott, Mateusz Reczyński, Bartłomiej Gaweł, Karolina Grzybowska, Wacław Makowski, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz, "Photomagnetic Sponges: High-Temperature Light-Induced Ferrimagnets Controlled by Water Sorption", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 36. Olaf Stefanczyk, Corine Mathoniere, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Enigmatic origin of long-range antiferromagnetic ordering in series of [MII3(H2O)x][WV(CN)8]2 (MII = Mg - Ba) salts", 7th European Conference on Molecular Magnetism, 15th-19th September 2019, Florence, Italy.
 37. Jedrzej Kobylarczyk, Emilia Kuźniak, Michał Liberka, Piotr Konieczny, Szymon Chorazy, Robert Podgajny, "Magnetochemistry of octacyanidometalate-based molecular modules in bi- and trimetallic systems: magnetism, anisotropy and phase transformations" XXVII ICCBIC 2nd-7th June 2019, Smolenice, Slovakia.
 38. Robert Podgajny, Emilia Kuźniak, Jedrzej Kobylarczyk, Monika Srebro-Hooper, James Hooper, Dawid Pinkowicz, Bogdan Musielak, Sylvie Ferlay "Anion-π CT systems of coordination complexes: molecular recognition, structural deformation and dynamic behavior", 1st International Conference on Non-covalent Interactions (ICNI) 2nd-6th September 2019, Lisbon, Portugal
 39. Emilia Kuźniak, Michał Glanowski, Rafał Kurczab, Andrzej J. Bojarski, Robert Podgajny, "PDB and the hidden secrets – do we know everything about anion-π interactions in macromolecules?" 1st International Conference on Non-covalent Interactions (ICNI) 2nd-6th September 2019, Lisbon, Portugal
 40. Beata Nowicka, Magdalena Fitta, Aleksandra Pacanowska, "Surface Deposition of Molecular Magnetic Sponges", Collaborative Conference on Advanced Materials (CCAM 2019), 26th-30th August 2019, St. Julian's, Malta.
 41. Beata Nowicka, Magdalena Fitta, Aleksandra Pacanowska, "Thin films of solvatomagnetic CN-bridged coordination polymers", French-Polish Chemistry Congress, 4th-6th July 2019, Paris, France.
 42. Robert Podgajny, "Shaping properties by playing with cyanide-bridged coordination backbones", French-Polish Chemistry Congress, 4th-6th July 2019, Paris, France.
 43. S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Zychowicz, M. Wyczesany, T. Charytanowicz, R. Jankowski, J. Wang, K. Kumar, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka "Lanthanide-polycyanidometallate coordination frameworks for construction of luminescent Single-Molecule Magnets", 5th Euchems Inorganic Chemistry Conference (EICC-5), 24th-28th June 2019, Moscow, Russia.
 44. J. J. Zakrzewski, S. Chorazy, M. Reczynski, B. Sieklucka, "Fine tuning of uranyl(VI) charge-transfer emission in hexacyanidometallate-based coordination frameworks", 5th Euchems Inorganic Chemistry Conference (EICC-5), 24th-28th June 2019, Moscow, Russia.
 45. M. Żychowicz, S. Chorazy, S. Ohkoshi, B. Sieklucka "Slow magnetic relaxation effect and sensitized near-infrared emission in lanthanide(III)(4,4'-azopyridine-1,1'-dioxide)CoIII(CN)6]3- layered frameworks", 5th Euchems Inorganic Chemistry Conference (EICC-5), 24th-28th June 2019, Moscow, Russia.
 46. Barbara Sieklucka, Robert Jankowski, Szymon Chorazy, Dawid Pinkowicz, Jakub J. Zakrzewski, Olga Surma, Michał Magott, Mateusz Reczyński, "Octacyanidometallates of Mo(IV) and W(IV) for photoswitchable and photoluminescent molecule-based magnets", 7th International conference on Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials (PDSTM 2019), 6th-10th May 2019, Gainesville, Florida, USA
 47. Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Tomasz Charytanowicz, Mateusz Reczyński, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Humidity driven slow magnetic relaxation and spin crossover effects in heterometallic cyanido- bridged systems", 7th International conference on Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials (PDSTM 2019), 6th-10th May 2019, Gainesville, Florida, USA
 48. Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Mirosław Arczyński, Michał Magott, "Two-wavelength photomagnetic cages and photomagnetic sponges", 7th International conference on Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials (PDSTM 2019), 6th-10th May 2019, Gainesville, Florida, USA
 49. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Tuning of coordination dimensionality and spin crossover effect in iron(II)–octacyanidorhenate(V) frameworks", 7th International conference on Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials (PDSTM 2019), 6th-10th May 2019, Gainesville, Florida, USA
 50. Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Searching for chiral bistable molecular materials based on cyanido-bridged frameworks: spin crossover systems and single-molecule magnets", 7th International conference on Phase Transition and Dynamical Properties of Spin Transition Materials (PDSTM 2019), 6th-10th May 2019, Gainesville, Florida, USA

 1. Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz, Szymon Chorąży, Tomasz Korzeniak, Mirosław Arczyński, Robert Jankowski, Michał Magott, Tomasz Charytanowicz, "Conversion of light into magnetization by heterometallic coordination frameworks incorporating octacyanidometallate metalloligands", 2nd European Conference on Molecular Spintronics, ECMolS 2018, 21-24 October, Peniscola, Spain.
 2. Szymon Chorazy, Junhao Wang, Tomasz Charytanowicz, Michał Rams, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Creating photoluminescent Single-Molecule magnets within d-f hexacyanido-bridged coordination frameworks", 2nd European Conference on Molecular Spintronics, ECMolS 2018, 21-24 October, Peniscola, Spain.
 3. Dawid Pinkowicz, "Multifunkcjonalne magnesy molekularne: fotoprzełączanie", 61. Zjazd PTChem, 17-21 wrzesnia 2018, Kraków.
 4. Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Michał Heczko, Barbara Sieklucka, "Magnetyczne polimery koordynacyjne o elastycznym szkielecie oparte na policyjanometalanach i kationowych kompleksach cyklamu", 61. Zjazd PTChem, 17-21 wrzesnia 2018, Kraków.
 5. Emilia Kuźniak, Jędrzej Kobylarczyk, James Hooper, Monika Srebro-Hooper, Robert Podgajny, "Jak odnaleźć stabilizację - droga do równowagi w dynamicznym układzie supramolekularnym, {TCP;[Pt(CN)4]2-} opartym na oddziaływaniu anion-π ", 61. Zjazd PTChem, 17-21 wrzesnia 2018, Kraków.
 6. Szymon Chorazy, Junhao Wang, Kunal Kumar, Maciej Wyczesany, Jakub J. Zakrzewski, Tomasz Charytanowicz, Mikolaj Zychowicz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Lanthanide photoluminescence in molecule-based magnets constructed of heterometallic cyanido-bridged coordination systems", Invited Lecture, 3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials, 3rd – 6th September 2018, Caparica, Portugal
 7. Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, "Luminescent and magnetic molecular materials built of LnIII[MIII(CN) 6]3- (M = Co, Cr) chains", 3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials, 3rd – 6thrd September 2018, Caparica, Portugal
 8. Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorazy, Robert Jankowski, Barbara Sieklucka, "Hexa- and dicyanidometallates for modulation of lanthanide-based photoluminescence", 3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials, 3rd – 6th September 2018, Caparica, Portugal
 9. Robert Podgajny, Szymon Chorazy, Jedrzej Kobylarczyk, Klaudia Bednarek, Michal Liberka, Krzesimir Korona "Tayloring of Cyanido-Bridged Clusters: Multimetallic Composition, Site Occupation Selectivity, Structural Expansion and Magnetism" 16th International Conference on Molecule-Based Magnets, 1st-5th September 2018 Rio de Janeiro, Brasil
 10. Szymon Chorazy, Junhao Wang, Tomasz Charytanowicz, Michał Rams, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Emissive lanthanide Single-Molecule Magnets formed within heterometallic hexacyanidometallate-based coordination networks", EuCheMS, 7th EuCheMS Chemistry Congress, 26th-30th August 2018, Liverpool, UK
 11. Barbara Sieklucka, Szymon Chorazy, Robert Jankowski, Tomasz Korzeniak, Dawid Pinkowicz, "Multifunctional heterometallic cyanido-bridged molecule-based magnets", Plenary Lecture, 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 12. Robert Podgajny, Jędrzej Kobylarczyk, Emilia Kuźniak, Dawid Pinkowicz, Monika Srebro-Hooper, James Hooper, "Novel incarnation of anion-π interactions – the case of {HAT(CN)6;[M(CN)x]n-} charge-transfer systems", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 13. Michał Magott, Mirosław Arczyński, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz, "Photomagnetism in cyanometallate-based coordination systems", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 14. Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Hybrid organic-inorganic bridging in LnIII(L)[CoIII(CN)6]3- coordination systems as a source of photoluminescent single-molecule magnets", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 15. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Structure-spin crossover (SCO) correlations in pseudo-octahedral hexanuclear M4M'2 cage molecule s (M=Fe(II), Mn(II); M’=Nb(IV), Mo(IV), W(IV))", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 16. Jedrzej Kobylarczyk, Szymon Chorazy, Robert Podgajny, "Thermally induced spin transition in pentadecanuclear clusters", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 17. E. Kuźniak, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. Hooper, M. Glanowski, R. Kurczab, A. J. Bojarski, R. Podgajny, "Between new coordination-based anion-π systems and related secrets hidden in PDB resources", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 18. M. Heczko, M Reczyński, B. Nowicka, B. Sieklucka, "Impact of guest molecules and ions on structure and magnetic properties of [Ni(cyclam)]2+ - [Nb(CN)8]4- coordination polymers", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 19. M. Magott, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, "Versatile bimetallic building block for construction of photomagnetic frameworks with large cavities", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 20. G. Handzlik, M. Rams, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, "Lanthanide Single Molecule Magnets based on the helicene-type ligand 1,10-phenanthroline-N,N'-dioxide", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 21. Michal Liberka, Jedrzej Kobylarczyk, Szymon Chorazy, Tomasz Korzeniak, Robert Podgajny, "Investigation of magnetic properties in eicosanuclear clusters", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 22. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Dawid Pinkowicz, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Multistimuli switchable two step spin crossover effect in cyanido-bridged FeII–ReV square grids", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 23. K. Augustyniak, R. Podgajny, B, Nowicka D. Pinkowicz, S. Chorąży, J. Kobylarczyk, "Decoration of cyanido-bridged M9W6 clusters with the remote N-oxide functions", 43rd International Conference on Coordination Chemistry (ICCC2018), July 30th-August 4th, 2018, Sendai, Japan.
 24. Barbara Sieklucka "Heterometallic cyanido-bridged frameworks for construction of multifunctional molecule-based magnets", Invited Lecture, Fourth International Conference on Advanced Complex Inorganic Nanomaterials, 16 - 20 July, 2018, Namur, Belgium
 25. E. Kuzniak, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. Hooper, M. Glanowski, R. Kurczab, A. J. Bojarski, R. Podgajny, "At the Intersection of New Coordination-Based Anion-π Systems and Anion-π Stabilization of Biomolecules from PDB Resources", 13th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, 8th-13th July 2018, Quebec City, Canada.
 26. Gabriela Handzlik, Michał Rams, Dawid Pinkowicz "Influence of the lanthanide ion on slow magnetic relaxation in a series of Single-Ion Magnets with helicene-type phenanthroline dioxide ligand", 11th European School on Molecular Nanoscience 6th Workshop on 2D Materials 20th - 25th May 20182018, Puerto de Santiago (Tenerife, Spain)
 27. Michał Magott, Agnieszka Ciżman, Dawid Pinkowicz "Molecule-based magnet exhibiting magnetic and ferroelectric hysteresis loops", 11th European School on Molecular Nanoscience 6th Workshop on 2D Materials 20th - 25th May 2018, Puerto de Santiago (Tenerife, Spain)
 28. Szymon Chorąży, Junhao Wang, Kinga Dzięciołowska, Maciej Wyczesany, Tomasz Charytanowicz, Julia Panko, Jakub J. Zakrzewski, Mikołaj Żychowicz, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Fotoluminescencyjne heterometaliczne sieci koordynacyjne oparte na policyjanometalanach i kompleksach lantanowców" , Invited Lecture, Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018, 25th-29th April 2018, Skorzęcin, Poland
 29. Gabriela Handzlik, Michał Rams, Dawid Pinkowicz, "Wpływ pola ligandów na powolną relaksację nanomagnesów kwantowych opartych na N,N’- ditlenku 1,10- fenantroliny i jonach lantanowców", Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018, 25th-29th April 2018, Skorzęcin, Poland
 30. Michał Magott, Dawid Pinkowicz "Modyfikacja magnetycznych polimerów koordynacyjnych poprzez [2+2] fotocyklizację w ciele stałym", Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018, 25th-29th April 2018, Skorzęcin, Poland
 31. Yuliya Panko, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, "Fotoluminescencyjne łańcuchy koordynacyjne zbudowane z jonów kompleksowych lantanowców i heksacyjanokobaltanu (iii)", Zjazd Wiosenny SSPTChem 2018, 25th-29th April 2018, Skorzęcin, Poland

 1. Michał Magott, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz "Is LIESST effect that unique? A photomagnetic study of octacyanidotungstate(IV) molecular assemblies", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 2. Sujit Sasmal, Tomasz Korzeniak, Dawid Pinkowicz, Olaf Stefańczyk, Barbara Sieklucka, "[{CuII(diamine)2}2{MoIV(CN)8}] based discrete photomagnetic systems", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 3. Robert Jankowski, Tomasz Korzeniak, Marcin Kozieł, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka "The reversible single-crystal-to-single-crystal transfor- mation in photomagnetic cyanido-bridged Cd4M2 octahedral molecules", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 4. Jedrzej Kobylarczyk, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny "Tune up of spin crossover effect in the pentadecanuclear clusters {Fe9[M(CN)8]6} (M = W, Re)", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 5. Gabriela Handzlik, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz "Control of the magnetic behavior of cyanide coordination polymers by the introduction of supporting bridging ligands", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 6. Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Beata Nowicka, Marcin Kozieł, Christian Näther, Barbara Sieklucka "Control of network dimensionality and topology in cyano-bridged Ni-Nb coordination polymers", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 7. Kinga Dzięciołowska, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka "Self-assembly of heavy lanthanide(3+) ions with hydroxypyridines and [CrIII(CN)6]3- towards novel photoluminescent molecular materials", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 8. Tomasz Charytanowicz, Szymon Chorazy, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Hybrid organic-inorganic NdIII–CoIII coordination chain as a magneto-photoluminescent molecular material", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 9. Maciej Wyczesany, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka "Luminescent lanthanide(3+) complexes with pyrimidine N-oxide in bimetallic [CoIII(CN)6]3- -bridged chains", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 10. Mateusz Reczyński, Beata Nowicka, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Proton conduction in structurally flexible [Ni(cyclam)]2+/3+ -based coordination polymers", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 11. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz "Magnetic interactions in copper(II) complexes with dioxothiadiazole radical anions", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 12. Emilia Kuźniak, Dawid Pinkowicz, Monika Srebro-Hooper, James Hooper, Jedrzej Kobylarczyk, Robert Podgajny "Anion–π interaction – should we consider only simple anions?", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 13. Klaudia Augustyniak, Robert Podgajny, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Szymon Chorazy, Jedrzej Kobylarczyk "Decoration of cyanido-bridged Co9W6 clusters with the remote N-oxide functions", 3rd International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT2017, Kraków, Poland, 8th-10th November 2017.
 14. Barbara Sieklucka "Magnetyczne oktaedryczne klastry koordynacyjne oparte o kompleksy [M(CN)8]4-", 60. Zjazd PTChem, 17-21 września 2017, Wrocław.
 15. Jędrzej Kobylarczyk, Emilia Kuźniak, Dawid Pinkowicz, James Hooper, Monika Srebro-Hooper, Robert Podgajny "Oddziaływania anion-π – oblicza znane i perspektywy", 60. Zjazd PTChem, 17-21 września 2017, Wrocław.
 16. M. Magott, D. Pinkowicz, "Are all heavy cyanometallates intrinsically photomagnetic?", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 17. J. Kobylarczyk, E. Kuźniak, D. Pinkowicz, J. Hooper, M. Srebro-Hooper, R. Podgajny, "Anion-π interactions – the unrecognized tool for molecular magnetism?", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 18. B. Nowicka, M. Reczyński, B. Sieklucka, "Solvatomagnetic CN- bridged coordination networks", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 19. R. Jankowski, T. Korzeniak, D. Pinkowicz,B. Sieklucka, "Photomagnetic effect in [Cd(bpy)2]4[M(CN)8]2 (M = Mo , W) coordination clusters", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 20. K. Bednarek, B. Nowicka, D. Pinkowicz, S. Chorąży, J. Kobylarczyk, R. Podgajny, "The extension of cyanido-bridged clusters with N,O-donating linkers towards new multimetallic systems", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 21. G. Handzlik, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, "Control of the magnetic behaviour of cyanide coordination polymers by the introduction of supporting bridging ligands", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 22. M. Magott, B. Sieklucka,D. Pinkowicz, "Is LIESST effect that unique? a photomagnetic study of octacyanidotungstate(IV) molecular assemblies", 6th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Bucharest, Romania, 27th-31th August 2017.
 23. R. Podgajny, Sz. Chorazy, J. Stanek, M. Rams, A. Majcher, J. Kobylarczyk, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Functionalization of cyanido-bridged clusters by ligand decoration and metal ion embedment", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2017, Kraków, 3rd-6th July 2017
 24. B. Nowicka, W. Makowski, M. Reczyński, B. Sieklucka, "Study of water sorption into magnetic coordination networks", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2017, Kraków, 3rd-6th July 2017
 25. M. Heczko, B. Nowicka, M. Reczyński, M. Rams, B. Sieklucka, "Cyano-bridged bimetallic chains based on cyclam complexes of Ni(III) or Mn(III) and hexacyanometallates(III)", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2017, Kraków, 3rd-6th July 2017
 26. T. Korzeniak, M. Liberka, S. Sasmal, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Photomagnetic CuII -[MoIV(CN)8]4- coordination polymers", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2017, Kraków, 3rd-6th July 2017
 27. Barbara Sieklucka, "Photoswitchable cyanide-bridged magnetic molecules based on [M(CN)8]4- (M=Mo, W) building blocks", EICC-4, 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2nd - 5th July, 2017.
 28. Sz. Chorazy, K. Nakabayashi, W. Junhao, M. Arczynski, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, "Searching for bifunctional magnetic and photoluminescent heterobimetallic cyanido-bridged coordination networks incorporating 4f-metal ions", EICC-4, 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2nd - 5th July, 2017.
 29. Szymon Chorąży, "Photoluminescent crystalline magnetic materials based on trivalent lanthanide ions and polycyanidometallates", 9th World Congress on Materials Science and Engineering, Rome, Italy, 12th-14th June 2017

 1. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz, Jan Stanek, Barbara Sieklucka "Fotomagnetyzm w dwumetalicznych sześciocentrowych klastrach molekularnych {[MII(tmphen)2]4[M’IV(CN)8]2}·solv, {MII4M’IV2} (MII = Mn, Fe; M’IV = Nb, Mo, W; solv = MeOH/H2O)", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 2. Klaudia Bednarek, Beata Nowicka, Robert Podgajny, Bernard Czarnecki "Układy molekularne oparte na wielordzeniowych klastrach z mostkami cyjankowymi", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 3. Szymon Chorąży, Michał Rams, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Heksacyjanometalany w konstrukcji bimetalicznych magneto-luminescencyjnych polimerów koordynacyjnych", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 4. Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz, "Magneto-chiralny dichroizm", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 5. Michał Heczko, Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Michał Rams, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka, "Efekt solwatomagnetyczny w łańcuchowych polimerach koordynacyjnych", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 6. Emilia Kuźniak, Dawid Pinkowicz, Monika Srebro-Hooper, James Hooper, Łukasz Hetmańczyk, Robert Podgajny, "Nowe addukty supramolekularne {[M II(CN)4]2-;HAT(CN)6} (M=Ni, Pd, Pt) z oddziaływaniami anion-π", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 7. Michał Magott, Barbara Sieklucka, Dawid Pinkowicz, "Fotomagnetyzm – możliwości i perspektywy", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 8. Mateusz Reczyński, Szymon Chorąży, Beata Nowicka, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Indukowane odwodnieniem przełączenie właściwości magnetycznych, optycznych i kierunku ekspansji termicznej w sieci koordynacyjnej Ni(II)-W(IV)", III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, 7-9 grudnia 2016, Kraków, Polska.
 9. Szymon Chorąży, Dawid Pinkowicz, Jędrzej Kobylarczyk, Emilia Kuźniak, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny "Structural phase transitions in magnetic coordination networks, coordination clusters and novel molecular anion-π systems", XXth International Winter School on Coordination Chemistry, 5-9 grudnia 2016, Karpacz, Polska - wykład na zaproszenie
 10. Jędrzej Kobylarczyk, Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, "Anion-π recognition between High coordination number polycyanide complexes and multisite anion receptor HAT(CN)6", XXth International Winter School on Coordination Chemistry, 5-9 grudnia 2016, Karpacz, Polska - komunikat flash
 11. B. Sieklucka, "Spin crossover phenomenon in octacyanido-bridged coordination clusters", Phase Transition and Dynamical properties of Spin Transition Materials (PDSTM-2016), Gandia (Valencia), Spain, 27th-30th November 2016
 12. D. Pinkowicz, "Photomagnetism and related phenomena in the family of octacyanometallate(IV) coordination polymers", Phase Transition and Dynamical properties of Spin Transition Materials (PDSTM-2016), Gandia (Valencia), Spain, 27th-30th November 2016
 13. R. Podgajny, J. Kobylarczyk, E. Kuźniak, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. Hooper "Addukty supramolekularne pomiędzy organicznymi π-kwasami oraz kompleksami anionowymi - dopasowanie strukturalne i modyfikacje gęstości elektronowej", 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 wrzesień 2016.
 14. E. Kuźniak, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, R. Podgajny "Nowe addukty supramolekularne {[MII(CN)4)]2-;L} z oddziaływaniami anion-π - dopasowanie strukturalne i modyfikacja struktury elektronowej", 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 wrzesień 2016.
 15. S. Chorazy, S. Ohkoshi, B.Sieklucka "Procesy fotoluminescencyjne i powolna relaksacja magnetyzacji w polimerach koordynacyjnych opartych na jonach Dy3+ i heksacyjanometalanach", 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 wrzesień 2016.
 16. G. Handzlik, D. Pinkowicz "Sole amonowe jako koń trojański. Insercja dodatkowych ligandów mostkujących jako droga do kontroli temperatury dalekozasięgowego uporządkowania magnetycznego (TC) sieci koordynacyjnej", 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 wrzesień 2016.
 17. B. Sieklucka, D. Pinkowicz, B. Nowicka, M. Reczyński "Molecular magnetic sponges based on octacyanidometallates", New Magnetic Functionalities on Molecular Based Magnets, ICMM 2016 Satellite Meeting, 9-10 September 2016, Tokyo, Japan.
 18. Sz. Chorazy, R. Podgajny, K. Nakabayashi, M. Rams, J. Stanek, S. Ohkoshi, B. Sieklucka "Functional polycyanidometallate-based clusters and chains: slow magnetic relaxation, charge transfer and photoluminescence", New Magnetic Functionalities on Molecular Based Magnets, ICMM 2016 Satellite Meeting, 9-10 September 2016, Tokyo, Japan.
 19. B. Nowicka, M. Reczyński, B. Sieklucka "Octacyanometallate-based discrete assemblies - variety of structures and functionalities", New Magnetic Functionalities on Molecular Based Magnets, ICMM 2016 Satellite Meeting, 9-10 September 2016, Tokyo, Japan.
 20. B. Sieklucka "The Role of Octacyanidometallate Linkers in Photomagnetic Low Dimensional Systems", invited lecture, 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 21. Mateusz Reczyński, Szymon Chorazy, Beata Nowicka, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Dehydration-Induced Switching in NiII-WIV Framework: Changes in Structure, Optical, Magnetic and Thermal Expansion Properties", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 22. Robert Podgajny, Szymon Chorazy, Bernard Czarnecki, Michal Rams, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Enhancing the Slow Magnetic Relaxation by Corner Decoration of Nanoscale Cyanido-Bridged Clusters", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 23. Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka "Honeycomb-Like CN-Bridged Networks Revisited: Guest-Modified Structure and Magnetism", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 24. Dawid Pinkowicz, Gabriela Handzlik, Barbara Sieklucka "Trojan Horse Strategy for Magnetic Coordination Polymers with Mixed Bridging", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 25. Michal Magott, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka "Cyanide-Bridged 2D and 3D networks (MnII-L-[MoIV/WIV(CN)8]; L = pyr, 4,4'-bpdo) Exhibiting Light-Induced Excited Spin State Trapping", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 26. Szymon Chorazy, Robert Podgajny, Koji Nakabayashi, Jan Stanek, Michal Rams, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka "Bimetallic Iron(II) Octacyanidorhenate(V) Spin Crossover Materials", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 27. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka "Photomagnetism in Bimetallic Hexanuclear MII4MIV2 (MII = Fe; MIV = Mo,W) Clusters", 15th International Conference on Molecule-Based Magnets, 4-8 September 2016, Sendai, Japan.
 28. D. Pinkowicz, G. Handzlik, B. Sieklucka "Trojan Horse strategy for magnetic coordination polymers with mixed bridging", 13th Materials Science School for Young Scientists (KINKEN-WAKATE 2016), 3-4 September 2016, Sendai, Japan.
 29. M. Arczyński, B. Sieklucka, D. Pinkowicz, "Photomagnetism in bimetallic hexanuclear MII4MIV2 (MII=Fe; MIV=Mo,W) clusters" 13th Materials Science School for Young Scientists (KINKEN-WAKATE 2016), 3-4 September 2016, Sendai, Japan.
 30. M. Magott, B. Sieklucka, D. Pinkowicz "The impact of heptacyanomolybdate(III) geometry and CN-bridging pattern on the magnetic anisotropy of the coordination compounds", 13th Materials Science School for Young Scientists (KINKEN-WAKATE 2016), 3-4 September 2016, Sendai, Japan.
 31. T. Korzeniak, D. Pinkowicz, W. Nitek, T. Dańko, R. Pełka, B. Sieklucka, "Photoswitchable CuII4MoIV and CuII2MoIV cyanido-bridged molecules", ECOSTBio: Fifth Scientific Workshop, Kraków, 2016.
 32. R. Podgajny, Sz. Chorazy, "Modular Multidirectional Approach to the Design and Synthesis of Novel Molecular Magnetic Materials", BIT's 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016, Singapur, 2016.
 33. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz, "[1,2,5]thiadiazolo[3,4-f][1,10]phenanthroline 1,1-dioxide as a building block for the construction of multiswitchable magnetic materials", 9th European School on Molecular Nanoscience, EsMolNa, Tordesillas (Valladolid, Spain), 2016.
 34. Bernard Czarnecki, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Similarities and differences between properties of Mo(IV) and Nb(IV) 3D coordination polymers with Mn(II) and the chiral ligand 1,2-diaminopropane" 9th European School on Molecular Nanoscience, EsMolNa, Tordesillas (Valladolid, Spain), 2016.
 35. Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Ammonium salts as a Trojan Horse: control of the magnetic behaviour of cyanide-bridged A(II)-B(IV) (A: Mn, Fe; B: Nb, Mo) coordination polymers by the introduction of supporting ligands" 9th European School on Molecular Nanoscience, EsMolNa, Tordesillas (Valladolid, Spain), 2016.
 36. Michał Heczko, Mateusz Reczyński, Beata Nowicka and Barbara Sieklucka, "Magnetic and structural study of CN-bridged Ni-Nb networks - control of dimensionality and topology" 9th European School on Molecular Nanoscience, EsMolNa, Tordesillas (Valladolid, Spain), 2016.
 37. Michał Magott, Dawid Pinkowicz, "Introducing SMM-like behaviour to 3D coordination polymers" 9th European School on Molecular Nanoscience, EsMolNa, Tordesillas (Valladolid, Spain), 2016.
 38. R. Podgajny, Sz. Chorazy, B. Sieklucka, "Charakterystyka modułowych magnetyków molekularnych wykazujących przemiany strukturalno-spinowe", Seminarium Obrazowanie FTIR w mikro- i nanoskali. Struktura molekularna a jej dystrybucja przestrzenna Wydział Chemii UJ, Kraków. 16th-17th June 2016
 39. E. Kuźniak, J. Kobylarczyk, D. Pinkowicz, M. Srebro, J. G. Hooper, R. Podgajny, "Searching for anion-π systems as the precursors for novel molecular materials", 11th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (11th ISMSC) 6-10 July 2016, Seoul, Republic of Korea
 40. E.Kuźniak D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. G. Hooper, R.Podgajny "Experimental studies on anion-π interactions Tetracyano Complex - HAT(CN)6 Systems", 11th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (11th ISMSC) 6-10 July 2016, Seoul, Republic of Korea
 41. J. Kobylarczyk, D. Pinkowicz, M. Srebro-Hooper, J. G. Hooper and R.Podgajny, "Anion-π Interactions in Hexacyano Complex - HAT(CN)6 Systems", 11th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (11th ISMSC) 6-10 July 2016, Seoul, Republic of Korea

 1. O. Stefańczyk, A. M. Majcher, B. Sieklucka, C. Mathoniere "Characterisation of new discrete photomagnetic L-CuII-[MIV(CN)8]4- assemblies", Journées scientifiques du GdR MCM2, Dourdan, Francja, 2015
 2. O. Stefańczyk, B. Sieklucka, C. Mathoniere "Novel photomagnetic assemblies based on copper(II) complexes with polyamines and octacyanidomolybdate(IV)", 1st BORDEAUX OLIVIER KAHN DISCUSSIONS (BOOK-D), Bordeaux, Francja, 2015
 3. O. Stefańczyk, C. Mathoniere, B. Sieklucka "New magnetic 0-D clusters and 2-D layers based on 3d metals and octacyanidometalates(V)",Les Journées de Chimie de Coordination de la Société Chimique de France (JCC2015), Bordeaux, Francja, 2015
 4. Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Mirosław Arczyński, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Magnetic and luminescent bifunctionality of octacyanido-bridged d-f coordination polymers", The 9th International Conference on f-Elements, Oxford,Wielka Brytania, 2015
 5. Szymon Chorazy, Robert Podgajny, Koji Nakabayashi, Wojciech Nogaś, Michał Rams, Jan Stanek, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Charge transfer and spin transition phenomena in cyanido-bridged {M9[M'(CN)8]6} (M=3d metal ion, M'=W,Re) molecules", XXV International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Słowacja, 2015
 6. Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Mirosław Arczyński, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi "Magneto-luminescent bifunctionality in cyanido-bridged LnIII(bis-oxazoline)-MV (Ln=Ce-Yb;M=Mo,W) layered frameworks", The 95th Annual Meeting of The Chemical Society of Japan, Chiba, Japonia, 2015
 7. Szymon Chorazy, Robert Podgajny, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi, "Spin-state switching in nanosized cyanido-bridged {M9[M'(CN)8]6} (M=Co,Fe;M'=Re,W) clusters" , The 6th Research Meeting of Cryogenic Research Center of The University of Tokyo, Tokio, Japonia, 2015
 8. Robert Podgajny, Szymon Chorąży, Wojciech Nogaś, Anna M. Majcher, Michał Rams, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Multidirectional manipulation on low dimensional cyanido-bridged skeletons - the routes towards new magnetic materials", 5th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM) Saragossa, Hiszpania, 2015
 9. Mateusz Reczyński, Michał Heczko, Beata Nowicka, and Barbara Sieklucka, "Incorporation of alkaline metal cations into a Ni-Nb based structurally flexible molecular magnet", 5th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM) Saragossa, Hiszpania, 2015
 10. O. Stefańczyk, A. M. Majcher, B. Sieklucka, C. Mathoniere "New developments in the characterisation of discrete photomagnetic L-CuII-[MoIV(CN)8]4- assemblies", 5th European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), Saragossa, Hiszpania, 2015
 11. D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, "The first pressure-induced photomagnet", 5th European Conference on Molecular Magnetism, Saragossa, Hiszpania, 2015
 12. Mateusz Reczyński, Beata Nowicka, Barbara Sieklucka, "Dynamic molecular magnets based on Ni-cyclam complexes", 8th European School on Molecular Nanoscience (ESMolNa2015), Paryż, Francja, 2015
 13. Robert Podgajny, Szymon Chorąży, Wojciech Nogaś, Barbara Sieklucka, "Modułowe podejście do projektowania i syntezy nowych magnetyków molekularnych", 58 Zjazd Naukowy PTChem, Gdańsk, Polska, 2015
 14. Robert Podgajny, "Różnorodność strukturalna oraz wielokierunkowa funkcjonalizacja kompleksów wielordzeniowych - Rzecz o policyjanometalanach", Zjazd Zimowy SSPTChem, Kraków, Polska, 2015
 15. D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka, "Enforcing photomagnetic behavior: a pressure-induced spin-crossover photomagnet", 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds, Kraków, Poland, 2015
 16. R. Podgajny, Sz. Chorąży, W. Nogaś, A. Hoczek, B. Sieklucka, "New perspectives in oligonuclear cyanido-bridged systems", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 17. D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Strategies towards cyanide-based multifunctional molecular materials", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 18. B. Nowicka, M. Reczyński, B. Sieklucka, "Structural flexibility of CN-bridged magnetic networks based on planar cyclam complexes", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 19. Sz. Chorąży, R. Podgajny, K. Nakabayashi, W. Nitek, E. Gorlich, M. Rams, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, "Optical activity and switchable luminescence in octacyanido-based bimetallic layered magnets", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 20. A. Majcher, O. Stefańczyk, M. Rams, W. Nitek, B. Sieklucka, "A magnetic study of an anisotropic CuII-[WV(CN)8]3- molecular metamagnet family", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 21. P. Konieczny, T. Wasiutyński, R. Pełka, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Pressure study of molecular magnet based on 3d and 4d metals" Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 22. T. Korzeniak, D. Pinkowicz, T. Dańko, W. Nitek, B. Sieklucka, "Photomagnetic effect in discrete Cu-Mo cyanido-bridged molecules" Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 23. W. Nogaś, Sz. Chorąży, R. Podgajny, P. Konieczny, R. Pełka, T. Wasiutyński, M. Rams, M. Kubicki, B. Sieklucka, "Tuning of magnetic field-induced properties of Mn9W6 -based networks", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 24. S. Sasmal, T. Korzeniak, D. Pinkowicz, W. Nitek, B. Sieklucka, "Studies of magnetic and photomagnetic properties of a new member of Cu(II)-Mo(IV) photomagnetic family", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 25. A. Hoczek, Sz. Chorąży, R. Podgajny, M. Kubicki, B. Sieklucka, "Azine and polyazine N-oxide ligands for novel magnetic molecular materials", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 26. M. Reczyński, B. Nowicka, M. Rams, Ch. Näther, B. Sieklucka, "Charge-transfer magnetic (H3O)[NiIII(cyclam)][MII(CN)6]·nH2O (M = Ru, Os) chains based on extraordinary redox couples", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 27. M. Gajewski, R. Pełka, M. Fitta, M. Bałanda, B. Nowicka, M. Reczyński, B. Sieklucka, "Magnetocaloric effect in a matrix of high-spin clusters", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 28. D. Pinkowicz, M. Magott, B. Sieklucka, "Cyanide-bridged MnII-NbIV ferrimagnetic coordination chains with ferromagnetic ordering", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 29. D. Pinkowicz, G. Handzlik, B. Sieklucka, W. Nitek, "Control of the magnetic behaviour of cyanide-bridged MnII-NbIV coordination polymers by the introduction of supporting ligands", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 30. B. Czarnecki, D. Pinkowicz, W. Nitek, B. Sieklucka, "Tuning of magnetic ordering temperatures of Mn2Nb 3D chiral molecular magnet by pressure and guest molecules", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 31. R. Pełka, Y. Miyazaki, Y. Nakazawa, M. Gajewski, P. Konieczny, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, T. Wasiutyński, "Magnetocaloric effect of three cyanido-bridged coordination polymers based on Mn(II) and Nb(IV)" , Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 32. M. Arczyński, D. Pinkowicz, B. Sieklucka, "Co12Fe7 magnetic molecular cluster - on the way to control multifunctional discrete molecular materials architecture", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 33. M. Heczko, M. Reczyński, B. Nowicka, B. Sieklucka, "New coordination polymer based on [Ni(cyclam)]2+ and octacyanoniobate(IV)", Multiscale phenomena in molecular matter MULTIS 2015, Kraków, 2015
 34. Robert Pełka, Yuji Miyazaki, Yasuhiro Nakazawa, Marcin Gajewski, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Calorimetric approach to magnetocaloric effect: a case study", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 35. Mateusz Reczyński, Beata Nowicka, Barbara Sieklucka, "Towards new charge-transfer magnets: the Ni(III)-M(II) molecular chains (M = Fe, Ru, Os)", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 36. Michał Magott, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "Photomagnetism in MnII-bpy-MIV chains (M = Nb, Mo, W)", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 37. Mirosław Arczyński, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, "A whole new family or just a lonesome Co12Fe7 cluster?", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 38. Klaudia Bednarek, Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Barbara Sieklucka, "Structure and magnetic properties of chiral trinuclear molecules based on [W(CN)8]4- and Ni2+ ions with 1,2-diaminocyclohexane", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 39. Bernard Czarnecki, Dawid Pinkowicz, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka, "Impact of pressure and guest molecules on magnetic properties of novel Mn-Nb chiral molecular magnets", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 40. Marcin Foryś, Beata Nowicka, Mateusz Reczyński, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka, "Construction of new functional complexes with nickel(II) in hepta-coordinated environment", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 41. Gabriela Handzlik, Dawid Pinkowicz, Wojciech Nitek, Barbara Sieklucka, "New bis-chelating ligand for the construction of lanthanide coordination polymers", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 42. M. Heczko, M. Reczyński, B. Nowicka, B. Sieklucka, "[NiIII(cyclam)]3+ and [MnIII(cyclam)]3+ in the construction of linear coordination polymers", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 43. Wojciech Nogaś, Robert Podgajny, Szymon Chorąży, Barbara Sieklucka, "Decoration of cyanido-bridged clusters with organic molecules: functionalization and spatial organization", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015
 44. T. Strączek, W. Szmyt, A. Czajka, D. Zając, J. Zukrowski, Cz. Kapusta, M. Reczyński, B. Nowicka, B. Sieklucka, "XANES study of the (H3O)[Ni(cyclam)][Fe(CN)6]·5H2O dehydration process", International Conference on Functional Molecular Materials FUNMAT 2015, Kraków, 2015