Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Witamy na stronie internetowej Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz Zespół specjalizuje się w badaniach funkcjonalnych materiałów molekularnych, w szczególności funkcjonalnych magnesów molekularnych, takich jak magnesy chiralne, fotomagnesy, magnesy fotoluminescencyjne, czy nanomagnesy kwantowe. Podstawą naszej pracy jest projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów opartych na wielordzeniowych polimerach koordynacyjnych z nośnikami spinów, co otwiera możliwe zastosowania w elektronice spinowej. Magnetyczne materiały molekularne wykazują czułość i selektywność nieosiągalną dla konwencjonalnych materiałów magnetycznych, a materiały multifunkcjonalne, łącząc magnetyzm z szeregiem właściwości fizykochemicznych, otwierają drogę do alternatywnych metod zapisu i adresowania informacji. Takie materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie nie tylko jako pamięci wielokrotnego zapisu, ale także jako układy zapisu informacji reagujące na temperaturę, ciśnienie, lub jako nanosensory. Są to zatem badania podstawowe, jednak z wyraźnym horyzontem aplikacyjnym. Nasz Zespół prowadzi badania na światowym poziomie, prezentując wyniki w renomowanych czasopismach z dziedziny chemii. Współpracujemy z licznymi uznanymi grupami badawczymi z Polski oraz całego świata (Japonia, USA, Francja, Belgia). Szczegóły prowadzonych przez nas badań można znaleźć w zakładce Badania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy naukowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych stażem badawczym w naszym Zespole powinny być nadsyłane z dużym wyprzedzeniem. List motywacyjny wraz z CV proszę wysłać do prof. dr hab. Barbary Siekluckiej, co pozwoli na kontakt przy najbliższej okazji.

Okładka publikacji "A concerted evolution of supramolecular interactions in a {cation; metal complex; pi-acid; solvent} anion-pi system ", Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 1851. Okładka publikacji "Bulky ligands shape the separation between the large spin carriers to condition field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2020, 49, 300. Okładka publikacji "Photoluminescent Lanthanide(III) Single-Molecule Magnets in Three-Dimensional Polycyanidocuprate(I)-Based Frameworks", Chem. Eur. J. 2019, 25, 11820-11825. Okładka publikacji "A two-fold 3D interpenetrating cyanido-bridged network based on the octa-coordinated [Mo(CN)8]4- building block", CrystEngComm, 2019, 21, 5067-5075. Okładka publikacji "Multi-colour uranyl emission efficiently tuned by hexacyanidometallates within hybrid coordination frameworks", Chem. Commun. 2019, 55, 3057-3060. Okładka publikacji "Molecular Deformation, Charge Flow, and Spongelike Behavior in Anion–pi {[M(CN)4]2−;[HAT(CN)6]} (M=Ni, Pd, Pt) Supramolecular Stacks", Chem. Eur. J. 2018, 24, 16302-16314. Okładka publikacji "Incorporation of hexacyanidoferrate(iii) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1−xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties", CrystEngComm, 2018, 5695-5706. Okładka publikacji "Tuning of high spin ground state and slow magnetic relaxation within trimetallic cyanide-bridged {NiIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} and {MnIIxCoII9-x[WV(CN)8]6} clusters", Chem. Eur J., 2018, 24, 15533-15542. Okładka publikacji "TbCo and Tb0.5Dy0.5Co layered cyanido-bridged frameworks for construction of colorimetric and ratiometric luminescent thermometers", Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 8372-8384. Okładka publikacji "Hybrid organic–inorganic connectivity of NdIII(pyrazine-N,N′-dioxide)[CoIII(CN)6]3− coordination chains for creating near-infrared emissive Nd(III) showing field-induced slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2018, 47, 7870-7874. Okładka publikacji "Achieving white light emission and increased magnetic anisotropy by transition metal substitution in functional materials based on dinuclear DyIII(4-pyridone)[MIII(CN)6]3- (M = Co, Rh) molecules", J. Mater. Chem. C 2018, 6, 473-481 Okładka publikacji "Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation", Dalton Trans. 2017, 46, 13668-13672 Okładka publikacji "Modulation of FeII spin crossover effect in the pentadecanuclear {Fe9[M(CN)8]6} (M = Re, W) clusters by facial coordination of tridentate polyamine ligand”, Dalton Trans. 2017, 46, 8027-8036 Okładka publikacji "Anion–pi recognition between [M(CN)6]3- complexes and HAT(CN)6: structural matching and electronic charge density modification", Dalton Trans., 2017, 46, 3482-3491 Okładka publikacji "White Light Emissive DyIII Single-Molecule Magnets Sensitized by Diamagnetic [CoIII(CN)6]3- Linkers", Chem-Eur.J. , 2016, 7371-7375 Okładka publikacji "High thermal durability of a layered Cs4CoII[WV(CN)8]Cl3 framework: crystallographic and 133Cs NMR spectroscopic studies", CrystEngComm, 2016, 18, 9236-9242. Okładka publikacji "Alternative synthetic route to potassium octacyanoniobate(IV) and its molybdenum congener", Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 4872-4877. Okładka publikacji "Structural anisotropy of cyanido-bridged {CoII9WV6} Single-Molecule Magnets induced by bidentate ligands: towards the rational enhancement of energy barrier", Chem. Commun. , 2016, 52, 4772-4775 Okładka publikacji "The solvent effect on the structural and magnetic features of bidentate ligand-capped {CoII9[WV(CN)8]6} Single-Molecule Magnets", CrystEngComm, 2016, 18, 1495-1504 Okładka publikacji  "New Thiadiazole Dioxide Bridging Ligand with a Stable Radical Form for the Construction of Magnetic Coordination Chains", Crystal Growth and Design, 2014, 14, 4878-4881 Okładka publikacji "Squaring the cube: a family of octametallic lanthanide complexes including Dy8 single-molecule magnet", Dalton Trans., 2013, 42, 14693-14701. Okładka publikacji "Magnetic anisotropy of CoII-WV ferromagnet: single crystal and ab initio study", CrystEngComm, 2013, 15, 2378-2385 Okładka publikacji "Evidence for magnetic anisotropy of [NbIV(CN)8]4- in pillared-layered Mn2Nb framework showing spin-flop transition", Chem.Commun., 2012, 48, 8323-8325. Okładka publikacji "Double Switching of a Magnetic Coordination Framework through Intraskeletal Molecular Rearrangement" Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3973-3977 Okładka publikacji "A Decade of Octacyanides in Polynuclear Molecular Materials", Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 305-326. Okładka publikacji " Exploring the formation of 3D ferromagnetic cyano-bridged CuII2+x{CuII4[WV(CN)8]4-2x[WIV(CN)8]2x}·yH2O networks" J. Mater. Chem., 2007, 17, 3308.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

24.02.2020

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA BIS 9. Projekt badawczy dr. hab. Szymona Chorążego zatytułowany Luminescencyjne molekularne ferroelektryki oparte na kompleksach cyjanowych metali do efektywnego sterowania emisją światła został zakwalifikowany do finansowania w panelu ST (Nauki ścisłe i techniczne) i będzie realizowany w naszym Zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie NCN.

Sonata Bis 9 Szymon Chorąży

 

16.12.2019

W dniach 25-27 listopada 2019 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji o funkcjonalnych materiałach molekularnych, 4th International Conference on Functional Molecular Materials (FUNMAT2019). Głównym organizatorem konferencji był Nasz Zespół. W tym roku konferencja była współorganizowana z COST Molspin Action w ramach Working Group 3 (WG3) "Molecular spins for quantum technologies". Na konferencji prezentowane były najnowsze wyniki badawcze z dziedziny materiałów funkcjonalnych opartych na cząsteczkach. Serdecznie zapraszamy do galerii prezentującej najważniejsze momenty konferencji.

zdjęcie grupowe Funmat 2019 fot. Anna Wojnar

fot. Anna Wojnar

06.07.2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VIII Edycji programu do finansowania zostały zakwalifikowane projekty badawcze trzech studentów Naszego Zespołu: Tomasz Charytanowicza (Jony oktacyjanorenianowe w konstrukcji dynamicznych sieci koordynacyjnych wykazujących przejścia spinowe), Jakuba Zakrzewskiego (Fotoprzełączalne materiały molekularne oparte na magneto-luminescencyjnych kompleksach lantanowców) i Mikołaja Żychowicza (Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwanie efektywnych nanomagnesów molekularnych opartych na jonach lantanowców w heterometalicznych układach koordynacyjnych). Projekty będą realizowane w Naszym Zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa.

Logo ministerstwa

 

01.07.2019

Student Naszego Zespołu, Mikołaj Żychowicz otrzymał nagrodę za najlepszy poster podczas międzynarodowej Konferencji Chemii Nieorganicznej organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Chemiczne, 5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference, która odbyła się w Moskwie (Rosja) w dniach 24-28 czerwca 2019 r. Mikołaj zaprezentował poster zatytułowany: Slow magnetic relaxation effect and sensitized near-infrared emission in lanthanide(III)(4,4’-azopyridine-1,1’-dioxide)[CoIII(CN)6]3– layered frameworks. Jego poster został wybrany jako jeden z czterech najlepszych posterów spośród 180 zaprezentowanych.

Logo ministerstwa

 

22.12.2018

Studenci Naszego Zespołu: Maciej Wyczesany, Tomasz Charytanowicz, Jakub Zakrzewski i Mikołaj Żychowicz zostali nagrodzeni Stypendium Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Stypendium jest przyznawane wybitnym studentom z całej Polski przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy. Listę laureatów można znaleźć na stronie ministerstwa.

Logo ministerstwa

 

22.12.2018

Student Naszego Zespołu, Mikołaj Żychowicz zdobył wyróżnienie ogólne oraz wyróżnienie specjalne firmy DuPont w VIII Edycji konkursu o Złoty Medal Chemii organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont dla autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w 2018 roku. Praca licencjacka Mikołaja zatytułowana była "Funkcjonalne magnetyki molekularne z fotoczułymi ligandami organicznymi". W finale konkursu znalazł się również Tomasz Charytanowicz, także student Naszego Zespołu. Więcej informacji na stronie konkursu.

 

zdjęcie Mikołaja Żychowicza z dyplomem.

 

19.11.2018

Ogłoszono wyniki konkursu OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Szymona Chorążego zatytułowany Generowanie silnej fotoluminescencji i silnej anizotropii magnetycznej poprzez desolwatację i dalszą post-syntetyczną funkcjonalizację nowych sieci koordynacyjnych d-f został zakwalifikowany do finansowania w panelu ST5 (Synteza i materiały) i będzie realizowany w naszym Zespole przez najbliższe trzy lata. Więcej informacji na stronie NCN.

Grafika OPUS 15

 

04.07.2018

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VII Edycji programu do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy członka naszego zespołu, Macieja Wyczesanego, zatytułowany Fotoluminescencyjne magnesy molekularne oparte na kompleksach lantanowców i tetracyjanometalanach. Projekt będzie realizowany w naszym zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa.

logo diamentowy grant

 

18.05.2018

Ogłoszono wyniki konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy prof. dr. hab. Barbary Siekluckiej zatytułowany Heterometaliczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjanowymi jako magnetyczne przełączniki molekularne został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w naszym Zespole przez najbliższe trzy lata. Wniosek został najwyżej oceniony spośród wszystkich zgłoszonych w panelu ST5 (Synteza i materiały). Więcej informacji na stronie NCN

 

14.11.2017

W dniach 8-10 listopada 2017r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji o funkcjonalnych materiałach molekularnych, 3rd International Conference on Functional Molecular Materials (FUNMAT2017). Głównym organizatorem konferencji były Nasz Zespół. W konferencji uczestniczyło 95 osób z kraju i zagranicy. Na konferencji prezentowane były najnowsze wyniki badawcze z dziedziny materiałów funkcjonalnych opartych na cząsteczkach. Serdecznie zapraszamy do galerii prezentującej najważniejsze momenty konferencji. Więcej szczegółów na stronie konferencji

Zdjęcie grupowe

 

28.06.2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VI Edycji programu do finansowania zostały zakwalifikowane projekty badawcze trzech członków naszego zespołu: Gabrieli Handzlik (Funkcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych), Michała Magotta (Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików) oraz Michała Heczko (Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi). Projekty będą realizowane w naszym zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa

 

26.05.2017

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Dawida Pinkowicza zatytułowany Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie NCN

 

30.03.2017

Studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik, Michał Heczko i Michał Magott zostali nagrodzeni Stypendium Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Stypendium jest przyznawane wybitnym studentom z całej Polski przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy. Listę laureatów można znaleźć na stronie ministerstwa.

 

16.12.2016

Międzynarodowe wydawnictwo Wiley VCH wydało książkę: "Molecular Magnetic Materials: Concepts and Applications" pod redakcją prof. dr hab. Barbary Siekluckiej i dra Dawida Pinkowicza (Zakład Chemii Nieorganicznej, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych). Książka jest rezultatem współpracy wielu uznanych naukowców w dziedzinie magnetyzmu molekularnego z całego świata.

 

08.12.2016

Student Naszego Zespołu, Michał Magott zdobył I Nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii przyznawany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont dla autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w 2016 roku. Praca licencjacka Michała zatytułowana była "Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach". W finale konkursu znaleźli się również inni studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik i Michał Heczko. Więcej informacji na stronie konkursu

Michał Magott - złoty medailsta Medalu Chemii

 

14.11.2016

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA 11 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Szymona Chorążego zatytułowany Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe dwa lata. Więcej informacji na stronie NCN

 

01.10.2016

Prof. dr hab. Barbara Sieklucka została uhonorowana Nagrodą Rektora UJ "Laur Jagielloński" podczas uroczystej inauguracji 653. roku akademickiego na Uniwersytecie. Więcej informacji w komunikacie na stronie UJ 

fot. Anna Wojnar

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najnowsze Publikacje

  • Junhao Wang, Jakub J. Zakrzewski, Mikolaj Zychowicz, Veacheslav Vieru, Liviu F. Chibotaru, Koji Nakabayashi, Szymon Chorazy, Shin-ichi Ohkoshi, "Holmium(III) molecular nanomagnets for optical thermometry exploring the luminescence reabsorption effect", Chem. Sci., 2020, DOI:10.1039/d0sc04871b Link
  • Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Michał Magott, Tomasz Korzeniak, Beata Nowicka, Dawid Pinkowicz, Robert Podgajny, Barbara Sieklucka, "Octacyanidometallates for multifunctional molecule-based materials", Chemical Society Reviews, 2020, DOI: 10.1039/D0CS00067A Link
  • Jedrzej Kobylarczyk, Emilia Kuzniak, Michal Liberka, Szymon Chorazy, Barbara Sieklucka, Robert Podgajny, "Modular approach towards functional multimetallic coordination clusters", Coord. Chem. Revs. , 2020, DOI: 10.1016/j.ccr.2020.213394. Link
  • Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Dawid Pinkowicz, Junhao Wang, Koji Nakabayashi, Stephen Klimke, Franz Renz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka, "Octacyanidorhenate(V) Ion as an Efficient Linker for Hysteretic Two-Step Iron(II) Spin Crossover Switchable by Temperature, Light, and Pressure", Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie202007327. Link
  • Tomasz Korzeniak, Sujit Sasmal, Dawid Pinkowicz,Wojciech Nitek,Robert Pełka, Dominik Czernia, Olaf Stefańczyk,Barbara Sieklucka, "Chiral Photomagnets Based on Copper(II) complexes of 1,2-Diaminocyclohexane and Octacyanidomolybdate(IV) Ions", Inorg. Chem. 2020, 59, 5872-5882. DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b03511. Link