Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemiany fazowe
i trwałość materiałów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przemiany fazowe i trwałość materiałów

Skaningowy kolorymetr różnicowy w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC214 Polyma firmy Netzsch do badania przejść fazowych w zakresie temperatur −170-600°C i z szybkością grzania/chłodzenia 0.001-500 K/min. Rozdzielczość: 0.1 μW.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

Analizator termograwimetryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Analizator termograwimetryczny TG209 F1 Libra® firmy Netzsch do badania trwałości termicznej ciał stałych. Analizator pracuje w przepływie suchego azotu lub pod obniżonym ciśnieniem (do 10-2 mbar), od temperatury pokojowej do 1100°C i z szybkością grzania od 0.001 do 200 K/min. Rozdzielczość TGA: 0.1 μg.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

Generator wilgotności w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Generator wilgotności względnej HG-100 (L&C) do stabilizacji wilgotności w zakresie 2-95% RH. Generator może być przystosowany do współpracy z wieloma aparatami oraz pozwala na zdefiniowanie protokołów z krokami o ustalonej temperaturze i wilgotności.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl), 
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)