Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości elektryczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości elektryczne

Spektrometr dielektryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Spektrometr dielektryczny Concept 11 firmy Novocontrol do badania właściwości dielektrycznych próbek stałych. Spektrometr pracuje w zakresie temperatur od -100°C do +250°C, co umożliwia badanie termicznych przejść fazowych w para- i ferroelektrykach (np. przejścia fazowe typu porządek-nieporządek) w szerokim zakresie częstotliwości zmiennego pola elektrycznego (3 μHz – 300 kHz, amplituda: 0.2 mV - 3 V).

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Elektrochemiczny analizator impedancji w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Elektrochemiczny analizator impedancji BioLogic MTZ-35 do badania przewodnictwa jonowego w ciałach stałych. Aparat jest wyposażony w komorę do kontroli warunków otoczenia wokół próbki (CESH) oraz przystawkę temperaturową ITS (praca w zakresie −35°C – + 150°C). Analizator pozwala na badanie impedancji w wysokiej rozdzielczości, w szerokim zakresie częstotliwości (10 µHz – 35 MHz).

Kontakt:
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

Tester ferroelektryczny w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Tester ferroelektryczny Precision Premier II Radiant do pomiarów polaryzacji w zewnętrznym polu elektrycznym ac (zmienne częstości) i dc dla próbek stałych, w tym do eksperymentalnego badania histerezy polaryzacji, prądu upływowego oraz wykorzystania techniki pulsowej PUND. Aparat zawiera wewnętrzny wzmacniacz pozwalający na zastosowanie napięcia do ±500V oraz przystawkę do pomiarów w zakresie wysokiego napięcia do ±10 kV wraz z odpowiednim wzmacniaczem; częstość pola dla pomiarów histerezy od 0.03 Hz do 250 kHz, możliwość wykonywania testów pulsowych od 400 ns, rozdzielczość ładunku na poziomie 5.3 mC.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Miernik źródła w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Miernik źródła Keithley 2450 działający jako bieżące źródło połączone z precyzyjnym napięciem (do 210 V) i miernikami prądu. Miernik wyposażony w graficzny interfejs, dzięki czemu urządzenie to może być używane jako precyzyjny zasilacz z odczytami napięcia i natężenia, rzeczywiste źródło prądu, jak również multimetr cyfrowy czy dokładne elektroniczne obciążenie. Miernik źródła jest zaadaptowany do pomiarów elektroluminescencji i fotoluminescencji w polu elektrycznym, jakkolwiek może być też stosowany do szeregu innych aparatów, umożliwiając pomiary innych właściwości fizycznych w obecności pola elektrycznego.

Kontakt:
dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ (simon.chorazy@uj.edu.pl)

Napylarka niskopróżniowa w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Napylarka niskopróżniowa SEC MCM-100P służąca do napylania cienkich warstw złota w warunkach niskiej próżni. Napylanie złotem pozwala na poprawę przewodności próbek w badaniach skaningowej mikroskopii elektronowej. Ponadto przy użyciu odpowienich masek możliwe jest napylenie kontaktów elektrycznych na powierzchni próbki (pomiary impedancji).

Kontakt:
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)