Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości
mangetyczne i fizyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości magnetyczne i fizyczne materiałów

Magnetometr SQUID w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

Magnetometr SQUID (superconducting quantum interference device) MPMS®3 firmy Quantum Design z wolnym od cieczy kriogenicznych systemem chłodzenia EverCool®. Aparat pozwala na precyzyjne pomiary stałoprądowej (dc) podatności magnetycznej w szerokim zakresie temperatur 1.8–400 K w obecności pola magnetycznego 0–7 T oraz pomiary podatności zmiennoprądowej (ac) w zmiennym polu magnetycznym w zakresie częstości do 1000 Hz. Aparat jest wyposażony w głowicę VSM do precyzyjnych pomiarów w modzie wibrującej próbki, linię optyczną do naświetlania próbki (badanie efektu fotomagnetycznego), rotator do obrotu zorientowanych próbek krystalicznych, oraz celę do pomiarów magnetycznych pod zwiększonym ciśnieniem.
 

Kontakt (pomiary standardowe):
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl),
dr hab. Szymon Chorąży (simon.chorazy@uj.edu.pl),
dr Mateusz Reczyński (mateusz.reczynski@uj.edu.pl)

Kontakt (pomiary fotomagnetyczne i ciśnieniowe):
dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)

Aparat PPMS DynaCool w laboratorium Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych

System do pomiarów właściwości fizycznych PPMS® DynaCool firmy Quantum Design jest najwyższej klasy wielofunkcyjnym narzędziem pozwalającym na charakteryzację szerokiej gamy właściwości fizycznych materiałów w zakresie temperatur 1.8 K – 400 K oraz w polu magnetycznym do 14 T. Aparat pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań w ciągłej kontroli niskich temperatur oraz w precyzyjnych trybach przemiatania polem magnetycznym i temperaturą.

Nasz aparat posiada wiele przystawek i konfiguracji, które pozwalają na:

  • pomiary momentu magnetycznego w modzie stałoprądowym (dc);
  • pomiary momentu magnetycznego w trybie zmiennoprądowym (ac) dla pól wzbudzenia ac o natężeniu 0,05 – 15 Oe  przy częstotliwościach od 10 Hz – 10 kHz;
  • badania efektu fotomagnetycznego wywołanego światłem z zakresu widzialnego i UV;
  • badanie właściwości magnetycznych pod ciśnieniem hydrostatycznym;
  • mikrokalorymetryczne pomiary ciepła właściwego (rozdzielczość 10 nJ/K w 2 K);
  • zmiennoprądowe (ac) pomiary rezystancji w zakresach oporności 10 μΩ – 10 MΩ (pomiar 4-punktowy) lub 2 MΩ – 5 GΩ (pomiar 2-punktowy) dla częstości prądu ac z zakresu 0.1 – 200 Hz;
  • stałoprądowe (dc) pomiary oporności w zakresie 10 μΩ – 5 MΩ (pomiar 4-punktowy) dla natężeń prądu w zakresie 2 nA – 8 mA;
  • zaawansowane badania właściwości elektrycznych, w tym fotoelektrycznych;
  • obrazowanie próbek w trakcie pomiarów właściwości elektrycznych i fotoelektrycznych;
  • unikalne pomiary widm oscylacyjnych spektroskopią Ramana w polu magnetycznym do 14 T i zakresie temperatur 5 K – 350 K.

Aparat został zakupiony w ramach projektu ATOMIN 2.0 - Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki.

Kontakt: dr hab. Dawid Pinkowicz, prof. UJ (dawid.pinkowicz@uj.edu.pl)